Media relations

Pokračovat

Čo je to media relations

Media relations tvoria veľkú a podstatnú časť odvetvia public relations. Zahŕňajú všetku prácu s médiami. Cieľom je získať neplatený priestor vo vysielaní, v novinách alebo časopisoch na propagáciu záujmov, produktov alebo služieb klienta.

Dôvodom je, že informácie uverejnené v médiách sú vnímané ako dôveryhodnejšie než tradičné reklamné správy a iné formy priamej komunikácie. Rozvíjanie vzťahov s novinármi je preto dôležitou súčasťou komunikačnej stratégie.

 

 

Princíp media relations

Pojem media relations označuje vzájomný vzťah medzi novinármi a odborníkmi z oblasti public relations, ktorí sprostredkúvajú informácie od svojich klientov médiám.

Jednou z najväčších výhod vzťahov s médiami je pre novinárov priamy prístup k zaujímavým témam a údajom. Tieto aktivity uľahčujú médiám vyhľadávanie zdrojov, overovanie informácií, slúžia ako zdroj inšpirácie a šetria čas pri príprave obsahu.

Vzťahy s médiami zasa poskytujú odborníkom na PR cenný mediálny priestor pre ich klientov v redakčnej časti médií, ktorý nie je označený ako reklama. Pomocou médií ako propagačného nástroja je možné osloviť široké publikum bez vysokých nákladov.

Prague mussel week box malý ilustrační

Media relations v praxi

Príkladom budovania vzťahov s médiami je naša práca pre Prague Mussel Week. Vďaka postupnému rozvíjaniu našich vzťahov s novinármi sa nám podarilo prilákať 13 000 návštevníkov a získať 63 mediálnych výstupov pre food festival.

Pre novinárov sme pripravili press trip na lov mušlí v Holandsku. V druhej fáze kampane sme ich pozvali aj na VIP degustáciu. V spolupráci s food influencermi sme médiám rozposlali zaujímavé témy, ktoré sa vďaka rozvinutým vzťahom s médiami dostali do tlače a vysielania.

Prejsť na kampaň

Zásady media relations

Aby boli vzťahy s médiami kvalitné, je potrebné poskytnúť im atraktívne informácie a snažiť sa upútať ich pozornosť na aktuálnu tému. Materiály predkladané novinárom by mali byť v súlade s redakčnými zásadami domácich médií.

V materiáloch musia prevládať nosné informácie nad propagáciou záujmov klienta. Odborníci na vzťahy s médiami by preto mali dokonale poznať mediálny trh a zásady novinárskej a jazykovej praxe.

Nástroje media relations:

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s media relations?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram