Briefing | Brífink

Pokračovat

Co je to briefing?

Briefing (brífink) je krátké a stručné setkání s novináři. Patří do nástrojů public relations. Cílem briefingu je informovat média v co nejkratším čase o zásadním sdělení.

Rozdíl briefing vs. tisková konference

Od tiskové konference se briefing odlišuje zejména kratší délkou přípravy i samotného trvání. Nejčastěji se koná v souvislosti s výsledky jednání, kdy daný člověk či instituce na briefingu v rychlosti informuje o jeho výsledcích a nových skutečnostech. Briefing je méně formální akce než tisková konference.

Podstata briefingu

Briefing se neplánuje s předstihem, často bývá svoláván narychlo, a to i v terénu. Ve finále tak může být určen jen pro některé novináře, například ty, kteří jsou poblíž místa konání. V některých případech není možné ani pokládat dotazy a aktéři se soustřeďují jen na sdělení hlavní informace (například u krizové komunikace).

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram