Guerilla marketing

Pokračovat

Co je to guerilla marketing?

Guerilla marketing je originální forma oslovování publika, při níž se překračují běžně zažitá pravidla pro marketingovou prezentaci, případně i zažité společenské normy. Hlavní zásady guerilla marketingu jsou:

 1. nečekaný útok
 2. předem vytipované cíle
 3. rychlý ústup

Principy guerilla marketingu

Pro guerilla marketing je typický nižší rozpočet, s nímž se zadavatel kampaně snaží dosáhnout co největší publicity. Využívají ho často menší značky, které nedisponují velkými prostředky na marketingové aktivity.

Nevyhýbají se mu však ani velké společnosti, jimž využití tohoto nekonvenčního přístupu může pomoci k vylepšení korporátní image značky (například McDonald's nebo Lego).
 

 

Hlavním atributem guerilla marketingu je originální nápad, který vzbudí co největší zájem veřejnosti. Dost často může působit až agresivně či kontroverzně.

Při tvorbě guerillových marketingových kampaní se jejich autoři snaží vybrat prostředí, v němž osloví žádoucí cílovou skupinu a kde zvolená forma marketingové aktivity nejvíce vynikne. Využívají veřejný prostor či netradiční komunikační kanály.

Kampaň může například měnit známé prostředí ve městech, umisťovat na ulice neobvyklé předměty, měnit podobu značení i dalších objektů, navazovat kontakt s kolemjdoucími, uspořádat kulturní vystoupení na nečekaném místě či parodovat konkurenční značky.

Guerilla marketing v praxi

Příkladem netradiční propagace je kampaň pro zpěvačku Barboru Polákovou, kterou jsme realizovali ve stylu stopovací hry.

Cílem akce bylo zaujmout média, rozšířit povědomí o koncertech a udělat radost fanouškům. Na více než 30 místech se rozmístily nápovědy, které hráčům poskytly indicie k nalezení výherních dřevěných placek. Do hry se zapojily stovky hráčů a referovala o ní média i sociální sítě. Při relativně malém rozpočtu získala kampaň obrovský ohlas.

Přečíst si o kampani

Guerilla marketing v praxi ukázka kampaně

Timing a využití guerilla marketingu

Pro guerilla marketing je charakteristické krátkodobé načasování kampaně, kdy narušení veřejného prostoru či zažitých pravidel trvá jen nezbytně dlouhou dobu pro vytvoření kýženého efektu.

Čím větší zájem guerillová kampaň vzbudí, tím větší je šance pro její spontánní šíření prostřednictvím virálního marketingu. Potenciál těchto aktivit může také dobře podpořit dobře cílená reklama na sociálních sítích nebo influencer marketing.

Nástroje, média a typy

Guerilla marketing má mnoho podob, využívá různé nástroje i kanály. Součástí guerilla marketingu je například:

 • Ambient marketing – využívá netradiční média a kanály šíření. Komunikuje sdělení na neobvyklém předmětu, místě nebo kanálu.
 • Ambush marketing – „příživnický marketing“, marketing „kradoucí pozornost“. Spojení kampaně s publicitou jiné akce, události či kampaně bez oficiálního uhrazení nákladů na sponzoring a propagaci.
 • Astroturfing – umělé vytvoření rozruchu a distorze veřejného mínění. Pracuje s klamavým dojmem, že ve společnosti existuje určitý uměle vytvořený názor, který pak ovlivňuje další chování veřejnosti.
 • Buzz marketing – marketing vyvolávající „šeptandu“. Využívá princip tajemství, otázek, nových témat či šoku. Skrze zážitek či téma se zpráva přirozeně šíří dále mezi lidi.
 • Mosquito marketing – využívá slabin a chyb konkurence. Vyčkává a analyzuje situaci a poté reaguje na uvolněné místo na trhu, distribuční chybu či nevydařené obchodní a marketingové taktiky konkurence, které rychle využije ve svůj prospěch. Vyznačuje se opakovanými „zásahy“ vůči konkurenci.
 • Sensation marketing – vytvoření „senzace“ na veřejnosti nebo v místě prodeje. Může mít podobu flash-mobů a jiných nečekaných eventů.
 • Trendscouting – sleduje společenská témata a využívá je jako zdroj nápadů, nových kanálů i strategie vedení kampaní.
 • Virální marketing – vytváří zajímavý obsah, nabídku nebo zprávu, která má potenciál se samovolně šířit sdílením uživatelů na sociálních sítích a kanálech.

Rizika guerilla marketingu

Při snaze vzbudit co největší zájem může guerilla marketing balancovat na hraně etických nebo zákonných norem. Při tvorbě kampaně je potřeba vzít v potaz zákony o regulaci reklamy, ochraně spotřebitele, pravidla nekalé soutěže a normy o využití veřejných prostranství nebo soukromých pozemků.

Je na zvážení každého zadavatele kampaně, jestli se mu tato taktika u veřejnosti vyplatí. Pokud se veřejné mínění obrátí proti kampani, může to totiž na pověsti zadavatele napáchat velké škody.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram