Guerilla marketing

Pokračovat

Čo je to guerilla marketing?

Guerilla marketing je originálna forma oslovovania publika, pri ktorej sa prekračujú bežne zaužívané pravidlá na marketingovú prezentáciu alebo dokonca spoločenské normy. Hlavné zásady guerilla marketingu sú:

 1. nečakaný útok
 2. vopred vytipované ciele
 3. rýchly ústup

Princípy guerilla marketingu

Pre guerilla marketing je typický nižší rozpočet, s ktorým sa zadávateľ kampane snaží dosiahnuť čo najväčšiu publicitu. Často ho využívajú menšie značky, ktoré majú na marketingové aktivity obmedzené prostriedky.

Nevyhýbajú sa mu však ani veľké spoločnosti, ktoré môžu tento nekonvenčný prístup využiť na zlepšenie korporátneho imidžu značky (napríklad McDonald's alebo Lego).
 

 

Hlavným atribútom guerilla marketingu je originálny nápad, ktorý vzbudí čo najväčší záujem verejnosti. Často môže pôsobiť až agresívne alebo kontroverzne.

Pri tvorbe guerillových marketingových kampaní sa ich autori snažia vybrať prostredie, v ktorom oslovia požadovanú cieľovú skupinu a kde zvolená forma marketingovej aktivity čo najviac vynikne. Využívajú verejný priestor či netradičné komunikačné kanály.

Kampaň môže napríklad meniť známe prostredie v mestách, na ulice umiestňovať nezvyčajné predmety, meniť značenie alebo podobu objektov, nadväzovať kontakt s okoloidúcimi, organizovať kultúrne predstavenia na neočakávaných miestach či parodovať konkurenčné značky.

Guerilla marketing v praxi

Príkladom netradičnej propagácie je kampaň pre speváčku Barboru Polákovú, ktorú sme realizovali v štýle stopovacej hry.

Cieľom akcie bolo zaujať médiášíriť povedomie o koncertoch a urobiť radosť fanúšikom. Na viac ako 30 miestach sa rozmiestnili indície na nájdenie výherných drevených odznakov. Do hry sa zapojili stovky hráčov a referovali o nej médiá a sociálne siete. Pri relatívne malom rozpočte získala kampaň obrovský ohlas.

Prečítať si o kampani

Guerilla marketing v praxi ukázka kampaně

Timing a využitie guerilla marketingu

Pre guerilla marketing je charakteristické krátkodobé načasovanie kampane, keď narušenie verejného priestoru či zaužívaných pravidiel trvá len tak dlho, ako je nevyhnutné na dosiahnutie želaného efektu.

Čím väčší záujem guerillová kampaň vyvolá, tým väčšia je šanca na jej spontánne šírenie prostredníctvom virálneho marketingu. Potenciál týchto aktivít môže podporiť aj dobre cielená reklama na sociálnych sieťach alebo influencer marketing.

Nástroje, médiá a typy

Guerilla marketing má mnoho podôb a využíva rôzne nástroje aj kanály. Súčasťou guerilla marketingu sú napríklad:

 • Ambient marketing – na šírenie využíva netradičné médiá a kanály. Komunikácia prebieha prostredníctvom neobvyklého predmetu, miesta alebo kanálu.
 • Ambush marketing – „príživnícky marketing“, marketing, ktorý „kradne pozornosť“. Spojenie kampane s publicitou inej akcie, udalosti či kampane bez oficiálneho uhradenia nákladov na sponzoring a propagáciu.
 • Astroturfing – umelé vytvorenie rozruchu a distorzie verejnej mienky. Pracuje s falošným dojmom, že v spoločnosti existuje určitý umelo vytvorený názor, ktorý ovplyvňuje správanie verejnosti.
 • Buzz marketing – marketing vyvolávajúci „šuškačku“. Využíva princíp tajomstva, otázok, nových tém či šoku Správa sa šíri medzi ľuďmi prirodzene prostredníctvom zážitku či komunikovanej témy.
 • Mosquito marketing – využíva slabiny a chyby konkurencie. Vyčkáva a analyzuje situáciu a reaguje na uvoľnené miesto na trhu, distribučnú chybu či nevydarené obchodné a marketingové taktiky konkurencie, ktoré rýchlo využije vo svoj prospech. Vyznačuje sa opakovanými „zásahmi“ voči konkurencii.
 • Sensation marketing – vytvorenie „senzácie“ na verejnosti alebo v mieste predaja. Môže mať podobu flash-mobov a iných neočakávaných eventov.
 • Trendscouting – sleduje spoločenské témy a využíva ich ako zdroj nápadov, nových kanálov i stratégie vedenia kampaní.
 • Virálny marketing – vytvára zaujímavý obsah, ponuku alebo správu, ktorá má potenciál spontánne sa šíriť prostredníctvom zdieľania používateľmi na sociálnych sieťach a kanáloch.

Riziká guerilla marketingu

Pri snahe vzbudiť čo najväčší záujem môže guerilla marketing balansovať na hrane etických alebo zákonných noriem. Pri tvorbe kampane treba zohľadniť zákony o regulácii reklamy, ochrane spotrebiteľa, pravidlá nekalej súťaže a normy týkajúce sa využívania verejných priestranstiev alebo súkromných pozemkov.

Zadávateľ kampane musí prehodnotiť, či sa mu vo vzťahu k verejnosti takýto prístup vyplatí. Ak sa verejná mienka obráti proti kampani, môže ho to veľmi poškodiť.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky