Event marketing

Pokračovat

Čo je event marketing?

Event marketing (alebo zážitkový marketing) je špecifická forma marketingu, ktorá je úzko spojená s konkrétnou udalosťou, zážitkom alebo skúsenosťou. Kľúčovým poslaním je osobná skúsenosť zákazníka spojená so silným zážitkom, často viaczmyslovým, ktorý vedie k pozitívnemu nákupnému správaniu.

Princíp event marketingu

Hlavným predpokladom event marketingu je, že ľudia si lepšie zapamätajú to, čo skutočne zažili. Emocionálne podnety, ktoré podujatie vyvoláva, majú žiaduci vplyv na imidž ponúkanej služby alebo výrobku. Podujatia dávajú ľuďom možnosť priameho kontaktu so značkou a dávajú im pocit zapojenia.

 

PODUJATIA POSKYTUJÚ PODNIKOM PRIAMY KONTAKT S VEREJNOSŤOU S MOŽNOSŤOU VLASTNEJ RÉŽIE, DRAMATURGIE A STANOVENIA CIEĽA EVENTU.

 

Ako na event marketing

Základom každého dobrého event marketingu je kreativita a správne načasovanie. V dobrom event marketingu dochádza k prechodu od reklamného monológu k dialógu so zákazníkmi, a tak sa pasívny marketingový zážitok mení na aktívny.

  OC Stromovka opening foto

  Prípadová štúdia: OC Stromovka

  Príkladom správneho načasovania je naša práca na otvorení OC Stromovka v Prahe. Najprv sme stredisku navrhli témy, tón a štýl komunikácie.

  Na propagáciu otvorenia sme použili správu sociálnych sietí, reklamu, PR, vzťahy s médiami, marketing influencerov a komunitný manažment.

  Všetky tieto nástroje sme rozdelili do trojmesačnej trojfázovej kampane. Kampaň bola úspešná a počas prvého víkendu prišlo na slávnostné otvorenie 22 000 ľudí.

  Prečítajte si prípadovú štúdiu

  Typy a ciele event marketingu

  Event marketing nezahŕňa len externú komunikáciu, ale aj internú komunikáciu v rámci spoločnosti.

  Event sa chápe ako špecifický komunikačný nástroj, zatiaľ čo event marketing sa považuje za dlhodobejšiu formu komunikácie, ktorá vychádza z vopred stanovenej firemnej stratégie a je určená na dosiahnutie konkrétneho marketingového cieľa.

  Event marketing je príležitosť na:

  • prilákanie a získanie nových zákazníkov a klientov
  • motiváciu a možnosť ovplyvňovať obchodných partnerov
  • posilnenie vzťahov, dôvery a lojality zákazníkov, partnerov, zamestnancov, komunít
  • prezentáciu výrobkov a služieb (podpora predaja)
  • prezentáciu hodnôt a vízií
  • posilnenie a podporu identity a firemnej kultúry
  • rozšírenie dôveryhodnosti a povedomia o značke (public relations).
  Event marketing ilustrační foto malý box


  Event marketing ako nástroj PR 360

  Vo väčšine prípadov nie je organizovanie podujatí izolovanou a samostatnou aktivitou. Často spolupracuje a prelína sa s inými marketingovými nástrojmi. Event marketing má preto v strategickom prístupe PR 360 dôležité postavenie pri plánovaní komunikácie.

  Podujatia, ako sú ochutnávky, tlačové konferencie alebo press tripy, môžu posilniť vzťahy s novinármi. Pri správnom postupe môžu podujatia organizované pre verejnosť pritiahnuť aj pozornosť médií a vďaka medializácii sa účinok podujatia môže znásobiť. Podujatia sú tiež zaujímavou príležitosťou na rozšírenie dosahu content marketingu či influencer marketingu.

  Kontakt

  Potrebujete pomôcť
  s marketingom?

  Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu marketingovú stratégiu.

  +421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

  Alebo vyplňte kontaktný formulár

  PR 360 diagram slovensky