Virálny marketing

Pokračovat

Čo je to virálny marketing?

Virálny marketing je špecifický marketingový nástroj na posilnenie povedomia o značke či produkte a zvýšení predaja. Je to technika spočívajúca v šírení informácií od človeka k človeku podobne ako pri vírusovej nákaze. Hlavnou podmienkou úspešnej virálnej kampane je zdieľanie informácie v rámci cieľovej skupiny.
 

 

Princípy virálneho marketingu

Pre úspešný virálny marketing je základom atraktívny obsah – mal by byť zábavný, mal by prinášať prekvapujúcu či šokujúcu informáciu, jednoducho vzbudzovať emócie. V ľuďoch by mal vyvolať potrebu podeliť sa o informáciu, posolstvo s ostatnými.
 

VIRÁLNY MARKETING SA OBJAVUJE NAJMÄ V PROSTREDÍ SOCIÁLNYCH SIETÍ, KDE JE PRENOS INFORMÁCIÍ NAJJEDNODUCHŠÍ A NAJRÝCHLEJŠÍ. OBSAH SA VŠAK MÔŽE ŠÍRIŤ AJ MIMO TOTO PROSTREDIE, NAPRÍKLAD PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU ALEBO PRI ÚSTNEJ KOMUNIKÁCII.

 

Pri tvorbe virálnej kampane je okrem už spomínaného atraktívneho obsahu dôležité prispôsobiť jej formu a médiá cieľovej skupine, ktorá oznámenie, posolstvo, prijme a bude ho šíriť ďalej. Aby ľudia informácie zdieľali, musia mať motiváciu – informácie by mali byť zábavné, dojímavé alebo pôsobiť „in“.

Výhody a nevýhody virálneho marketingu

Výhodou virálneho marketingu sú relatívne nízke náklady na realizáciu, ktorá však môže mať veľký dosah. Kampane môžu poskytnúť rýchly efekt v relatívne krátkom čase.

Najväčšou nevýhodou je neistý výsledok – ak kampaň určená pre virálny marketing nie je nastavená optimálne, môže úplne zlyhať. Podľa nedávnej štúdie JupiterResearch uspeje a naplní stanovený cieľ len 15 percent virálnych kampaní. Pretože sa obsah kampane šíri medzi používateľmi sám, môže sa stať i to, že sa počas šírenia vplyvom ľudovej tvorivosti vytratí pôvodná myšlienka oznámenia, posolstva.

Virální marketing ilustrační fotografie

Využití virálního marketingu

Vzhľadom na úzke zameranie a krátkodobý efekt sa virálny marketing nevyužíva samostatne, ale najmä ako súčasť marketingovej stratégie. Možno ho použiť aj ako nástroj brandingucontent marketingu alebo public relations. Virálny obsah vzniká veľmi často aj pri spolupráci s influencermi alebo ako súčasť propagácia eventov.

Veľmi zaujímavým spojením je využitie potenciálu virálneho marketingu s guerilla marketingom. Ak sa guerillová propagácia (napríklad flash-mob) podarí, má veľký potenciál šíriť sa medzi ľuďmi a predĺžiť tak efekt celej kampane.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky