PR kampaň

Pokračovat

Čo je to PR kampaň

PR kampaň je súhrn všetkých PR aktivít, ktoré sú ohraničené časovým obdobím a jednotnou myšlienkovou líniou. Predstavuje preto viac ako jednu tlačovú konferenciu alebo publikovaný článok. Je to postupnosť konkrétnych krokov, ktoré vedú k vopred stanovenému cieľu.

Prvky PR kampane

Aby bola kampaň účinná a efektívna, musí využívať rôzne PR nástroje. Medzi základné nástroje patrí distribúcia tlačových správ, organizovanie tlačových konferencií alebo poskytovanie rozhovorov.

PR kampaň možno podporiť aj zasielaním newsletterov, organizovaním eventov, sponzorovaním súťaží, reklamou alebo vytvorením webovej stránky. Netreba zabúdať ani na jedno z najsilnejších médií súčasnosti - sociálne siete - a marketing influencerov.
 

 

Plán a harmonogram PR kampane

PR kampaň by sa vždy mala začať situačnou analýzou. Tým sa zohľadňujú preferencie spotrebiteľov zistené na základe prieskumov verejnej mienky, ale aj potreby samotného klienta. Analýza konkurencie a monitorovanie médií tiež odhalí trendy na trhu.
 

PR PLÁN RIADI A ROZDEĽUJE PR KAMPAŇ DO NIEKOĽKÝCH FÁZ. URČUJE TIEŽ, KTORÉ NÁSTROJE A AKTIVITY SA POUŽIJÚ NA ZAČIATKU, POČAS A NA KONCI KAMPANE.

 

Ďalším krokom je stanovenie rozpočtu, výber stratégie, kreatívy a nástrojov, ktoré sa použijú pri komunikácii s médiami. Po tom, ako marketéri naplno využijú svoju kreativitu a zručnosti, môžu pristúpiť k meraniu výsledkov kampane.
 

PR kampaň DM drogerie banner

PR kampaň v praxi

PR kampaň môže byť vytvorená in-house alebo v spolupráci s agentúrou. V prípade agentúry získa klient partnera so silnými kontaktmi v médiách a prepojením na ďalších marketingových odborníkov.

Prípadová štúdia: dm drogéria

Príkladom PR kampane je naša práca pre spoločnosť dm drogéria. V kampani na podporu starostlivosti o krásu sme využili silu prieskumov a propagačných balíčkov. Počas dvoch mesiacov kampaň zaznamenala 26 zmienok v médiách.

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Hodnotenie efektívnosti PR kampaní

Zmienky v médiách sú základom hodnotenia úspešnosti kampane. Tie sa dajú sledovať v monitorovacích aplikáciách, ktoré okrem počtu zmienok vyhodnocujú aj AVE. Skratka Advertising Value Equivalent označuje reklamnú hodnotu daného redakčného priestoru.

Z dlhodobého hľadiska by však PR kampaň mala v prvom rade ovplyvniť zákazníka. Práve pocity zákazníkov a ich asociácie so značkou určujú jej hodnotu, ktorá môže byť pozitívna aj negatívna. Čo si zákazníci o značke skutočne myslia, sa dá dobre zistiť napríklad pomocou techniky riadených rozhovorov s fokusovými skupinami.

PR kampaň ako súčasť PR stratégie

PR kampaň je zvyčajne súčasťou komplexnejšej PR stratégie. Stratégia PR je zameraná na budúcnosť a spoločnosti si ju vyberajú až po dôkladnom prehodnotení toho, čo chcú dosiahnuť. Stratégií môže byť viacero, pretože každý výrobok môže byť určený pre iného cieľového zákazníka, iné publikum alebo môže sledovať iný cieľ.

Ciele PR stratégie

  • Strategické ciele - Strategické ciele sledujú dlhodobý vývoj. Majú napríklad záujem zvýšiť lojalitu zákazníkov k značke alebo zvýšiť jej hodnotu.
  • Taktické ciele - Taktické ciele sú krátkodobejšieho charakteru a rozvíjajú strategické ciele. Zatiaľ čo strategický cieľ chce zvýšiť lojalitu zákazníkov, čiastkový taktický cieľ sa zameriava napríklad na zvýšenie počtu čitateľov firemných článkov.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s PR kampaní?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně vytvoříme tu nejlepší PR kampaň.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram slovensky