PR agentura

Pokračovat

Co je PR agentura?

PR agentura se věnuje plánování, navrhování a vyhodnocování PR kampaní či public relations strategií. Hlavním úkolem PR agentury je budování image a zlepšování veřejného vnímání klientů.

Zároveň buduje vztahy klientů s vnějším světem. Cílem této aktivity je zajistit klientovi pozornost, dobré jméno a dobré vztahy. Agentura může zastupovat různé druhy klientů, například firmy, veřejné instituce, neziskové organizace i soukromé osoby.
 Služby a nástroje PR agentur

Mezi nejčastější služby, které PR agentura poskytuje, patří media relations. Tento nástroj se věnuje budování vztahů s novináři. V případě, že je záběr agentury širší a obsahuje i další služby (content marketing, sociální sítě nebo spolupráce s influencery), nazývá se komunikační agenturou. Pokud propojuje PR a marketing, například v rámci konceptu PR 360, nazývá se fullservis agenturou.
 

Cílem PR agentury je zajistit, aby se média o klientovi vyjadřovala pozitivně a zároveň se o něm více psalo a mluvilo.

 

Za tímto účelem agentura připravuje tematické plány, tiskové zprávy, tiskové konference, rozhovory, presskity, press tripy, průzkumy, komentáře a autorské články, monitoringy médií a mediální partnerství.

Do portfolia služeb PR agentury patří také mediální analýzy, příprava komunikačních strategií a krizová komunikace. Agentura také klienta zastupuje v komunikaci s novináři a vytváří příležitosti pro mediální výstupy.
 

Jak pracují PR agentury?

PR agentury se zaměřují na krátkodobé kampaně i dlouhodobé strategie. Základem jejich práce je prvotní analýza mediálního obrazu a potřeb (zadání) klienta. Po analýze PR tým s klientem domluví rozsah, nástroje, délku, cíle a metriky úspěchu spolupráce.

Případová studie: Kofola

Příkladem práce PR agentury je naše mediální kampaň pro Kofolu. Pro výrobce nápojů jsme připravili průzkum, který zaujal lifestyle i byznys média.

Přečíst případovou studii

Případová studie kofola maly box teaser public relations

Chod a personální obsazení PR agentur

Činnost PR agentury vyžaduje propojení mnoha odborných znalostí. V týmu většinou pracují PR manageři, kteří se věnují tematickým plánům, komunikaci s novináři, zpracováváním podkladů a budování dobrého jména firem v médiích.

Agentura také často spolupracuje s mediálními analytiky, copywritery, jazykovými korektory a fotografy. Větší komunikační a fullservisové agentury pak zaměstnávají navíc specialisty na sociální sítě nebo online reklamy, grafiky, programátory či datové analytiky.
 

Invia ukázka případová studie PR strategie lesensky.cz teaser foto

Tvorba PR strategie

Jelikož je tvorba PR strategií dlouhodobou činností, je ideální délka spolupráce agentury a klienta více než 1 rok. Při standardní spolupráci agentura poskytuje klientům kontinuální servis, který je pravidelně vyhodnocován a reportován v měsíčních cyklech.

Případová studie: INVIA

Příkladem kontinuálního servisu je naše práce pro cestovní agenturu INVIA. S tou jsme spolupracovali 5 let na dvou trzích a dařilo se nám pro ni získat mediální pozornost po celý rok.

Přečíst případovou studii

PR agentury v České republice

V Česku existují desítky komunikačních agentur. Nejvýznamnější tuzemské PR agentury jsou členem Asociace public relations agentur (APRA). Jedná se o dobrovolné sdružení PR agentur a PR týmů firem. Posláním APRA je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat takzvanou nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram