PR agentura

Pokračovat

Co je PR agentura?

PR agentura je společnost, která se věnuje plánování, navrhování a vyhodnocování public relations kampaní či public relations strategií. Hlavním úkolem PR agentury je budování image a zlepšování veřejného vnímání klientů.

Zároveň buduje vztahy klientů s vnějším světem. Cílem této aktivity je zajistit klientovi pozornost, dobré jméno a dobré vztahy. Agentura může zastupovat různé druhy klientů, například firmy, veřejné instituce, neziskové organizace i soukromé osoby.

Služby a nástroje PR agentur

Mezi nejčastější služby, které PR agentura poskytuje, patří media relations. Tento nástroj se věnuje budování vztahů s novináři.

Cílem je zajistit, aby se média o klientovi vyjadřovala pozitivně a zároveň se o něm více psalo a mluvilo. Za tímto účelem agentura připravuje tematické plány, tiskové zprávy, tiskové konference, rozhovory, presskity, press tripy, průzkumy, komentáře a autorské články, monitoringy médií či mediální partnerství. Agentura také klienta zastupuje v komunikaci s novináři a vytváří příležitosti pro mediální výstupy. Do portfolia služeb PR agentury patří také mediální analýzy, příprava komunikačních plánů a strategií, monitoring médií či krizová komunikace.

V případě, že je záběr agentury širší a obsahuje i další služby (content marketing, sociální sítě nebo spolupráce s influencery), nazývá se komunikační agenturou. Pokud propojuje PR a marketing, například v rámci konceptu PR 360, nazývá se fullservis agenturou.

Chod a personální činnost PR agentur

Činnost PR agentury vyžaduje propojení mnoha odborných znalostí. V týmu většinou pracují PR manageři, kteří se věnují tematickým plánům, komunikaci s novináři, zpracováváním podkladů a budování dobrého jména firem v médiích. Agentura také často spolupracuje s mediálními analytiky, copywritery, jazykovými korektory a fotografy. Větší komunikační a fullservisové agentury pak zaměstnávají navíc specialisty na sociální sítě nebo online reklamy, grafiky, programátory či datové analytiky.

Jelikož je tvorba PR strategií dlouhodobou činností, je ideální délka spolupráce agentury a klienta rok a více. Při standardní spolupráci agentura poskytuje klientům dlouhodobý servis, který je pravidelně vyhodnocován a reportován v měsíčních cyklech.

PR agentury v České republice

V Česku existují desítky komunikačních agentur. Nejvýznamnější tuzemské PR agentury jsou členem Asociace public relations agentur (APRA). Jedná se o dobrovolné sdružení PR agentur a PR týmů firem. Posláním APRA je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat takzvanou nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram