PR agentúra

Pokračovat

Čo je PR agentúra?

PR agentúra sa venuje plánovaniu, navrhovaniu a vyhodnocovaniu PR kampaní alebo public relations stratégií. Hlavnou úlohou PR agentúry je budovať imidž a zlepšovať verejnú mienku o svojich klientoch.

Súčasne buduje vzťahy klienta s vonkajším svetom. Cieľom tejto činnosti je zabezpečiť klientovi pozornosť, dobré meno a dobré vzťahy. Agentúra môže zastupovať rôznych klientov, napríklad firmy, verejné inštitúcie, neziskové organizácie a súkromné osoby.
 


Služby a nástroje PR agentúr

Media relations patria medzi najčastejšie poskytované služby PR agentúrou. Tento nástroj je určený na budovanie vzťahov s novinármi. Ak je pôsobnosť agentúry rozsiahlejšia a zahŕňa aj iné služby (obsahový marketing, sociálne siete alebo spoluprácu s influencermi), nazýva sa komunikačnou agentúrou. Ak kombinuje PR a marketing, napríklad v rámci koncepcie PR 360, nazýva sa fullservis agentúrou.
 

CIEĽOM PR AGENTÚRY JE ZABEZPEČIŤ, ABY SA MÉDIÁ VYJADROVALI O KLIENTOVI POZITÍVNE A ZÁROVEŇ SA O ŇOM VIAC PÍSALO A HOVORILO.

 

Na tento účel agentúra pripravuje tematické plány, tlačové správy, tlačové konferencie, rozhovory, press kity, press tripy, prieskumy, komentáre a autorské články, monitoring médií a mediálne partnerstvá.

Portfólio PR služieb agentúry zahŕňa aj analýzu médií, prípravu komunikačných stratégií a krízovú komunikáciu. Agentúra tiež zastupuje klienta pri komunikácii s novinármi a vytvára príležitosti pre mediálne výstupy.

Ako fungujú PR agentúry?

PR agentúry sa zameriavajú na krátkodobé kampane a dlhodobé stratégie. Základom ich práce je úvodná analýza mediálneho obrazu a potrieb (zadania) klienta. Po analýze sa PR tím a klient dohodnú na rozsahu, nástrojoch, dĺžke, cieľoch a ukazovateľoch úspešnosti spolupráce.

Prípadová štúdia: Kofola

Príkladom práce PR agentúry je naša mediálna kampaň pre spoločnosť Kofola. Pre výrobcu nápojov sme pripravili prieskum, ktorý zaujal lifestylové a obchodné médiá.

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Případová studia kofola maly box teaser public relations

Prevádzka a personálne zabezpečenie PR agentúr

Práca PR agentúry si vyžaduje kombináciu mnohých odborných zručností. Tím sa zvyčajne skladá z PR manažérov, ktorí pracujú na tematických plánoch, komunikujú s novinármi, pripravujú dokumenty a budujú dobré meno spoločnosti v médiách.

Agentúra často spolupracuje aj s mediálnymi analytikmi, copywritermi, korektormi a fotografmi. Väčšie komunikačné agentúry a agentúry poskytujúce komplexné služby zamestnávajú aj špecialistov na sociálne siete alebo online reklamu, grafikov, programátorov a dátových analytikov.

 

Invia ukázka případová studia PR strategie lesensky.cz teaser foto

Vytvorenie PR stratégie

Keďže tvorba PR stratégie je dlhodobá činnosť, ideálna dĺžka spolupráce medzi agentúrou a klientom je viac ako jeden rok. V rámci štandardnej spolupráce agentúra poskytuje klientovi nepretržitú službu, ktorá sa pravidelne vyhodnocuje a vykazuje v mesačných cykloch.

Prípadová štúdia: INVIA

Príkladom nepretržitého poskytovania služieb je naša práca pre cestovnú kanceláriu INVIA. So spoločnosťou sme spolupracovali 5 rokov na dvoch trhoch a počas celého roka sa nám darilo získavať pre ňu pozornosť médií.

Prečítajte si prípadovú štúdiu

PR agentury v Slovenskej republike

V Slovenskej republike pôsobí niekoľko desiatok komunikačných agentúr. Najvýznamnejšie PR agentúry sú členmi Asociácie public relations Slovenskej republiky (APRSR). Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations na Slovensku, zastupovať záujmy jej členov, edukovať odbornú verejnosť a klientov, kultivovať služby poskytované samotnými PR agentúrami a posilňovať postavenie tohto odvetvia na trhu komunikačných služieb.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s public relations?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram