Politické public relations

Pokračovat

Ako funguje politické public relations

Politické public relations budujú a zlepšujú vzťahy medzi politickými subjektmi a verejnosťou. Sú neoddeliteľnou súčasťou marketingového mixu. Hlavným cieľom tejto činnosti je vytvoriť a udržať si čo najsilnejší dlhodobý vzťah medzi stranou (kandidátom) a voličom (občanom).

V rámci politickej komunikácie sa PR snaží prispieť k zvoleniu politickej strany a k získaniu výkonnej moci.

Public relations ako nástroj komunikácie prenikli do politiky po druhej svetovej vojne. Čiastkové úlohy PR sú:

  1. informovať publikum (šíriť politický program),
  2. presvedčiť publikum (o kvalite politického programu),
  3. ovplyvniť publikum natoľko, aby vzájomne komunikovalo a podniklo nejakú akciu (napr. podporilo program aktívnym hlasovaním).

Aktéri politického PR

1) Politické organizácie a politici

Politici, politické strany, odbory alebo aktivisti. Ich cieľom je presvedčiť verejnosť o kvalite svojho programu, presadiť ho a získať tak vplyv a moc.

Politické public relations malý box

2) Médiá

V politickom PR zohrávajú tradičné médiá a online priestor (internet, sociálne siete) úlohu sprostredkovateľa a katalyzátora udalostí. Poskytujú občanom informácie od politických strán a informujú o politických udalostiach v krajine. Poskytujú politikom spätnú väzbu a podnety od verejnosti, napríklad v podobe prieskumov, reportáží alebo komentárov.

3) Verejnosť (občania)

Cieľová skupina politického PR. Pripomienkovaním, vyjadrením názoru vo verejnom prieskume alebo iným spôsobom môžu občania poskytnúť politikom spätnú väzbu na ich činnosť a korigovať tak ich kroky.

Nástroje politického PR

Medzi najbežnejšie nástroje politického PR patria tlačové konferencietlačové správy, eventy, meetingy, sponzoring a krízová komunikácia. Neoddeliteľnou súčasťou politického PR je aj analýza a hodnotenie komunikačných aktivít, na ktoré možno využiť monitoring médií, prieskumy verejnej mienky a ďalšie nástroje.

V posledných rokoch sa na politické PR využívajú aj online platformy. Politici najčastejšie komunikujú prostredníctvom Twitteru (krátke politické komentáre) a Facebooku (vizuálna identita, zobrazenie každodenných krokov politika, fotografie z podujatí, streamy so sledovateľmi) alebo YouTube.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s kampaňou?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje politickej komunikácie a politického marketingu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky