KPI (Key Performance Indicator)

Pokračovat

Co je to KPI?

Key Performance Indicator znamená v překladu klíčový ukazatel výkonnosti. Jedná se o měřitelný ukazatel, který firmy a organizace používají k hodnocení úspěšnosti svých aktivit a strategií. Tyto ukazatele poskytují přesný pohled na to, jak efektivně organizace plní stanovené cíle.

Význam KPI

KPI jsou zásadní pro efektivní řízení a rozhodování ve firmách. Pomáhají:

 • Sledovat výkonnost: KPI umožňují průběžné sledování pokroku směrem k dosažení strategických cílů.
 • Identifikovat problémy: Včasná detekce odchylek od plánů umožňuje rychlé zásahy a korekce.
 • Optimalizovat procesy: Analyzováním KPI lze zjistit, které procesy fungují efektivně a které je třeba optimalizovat.
 • Podporovat strategické rozhodování: Na základě KPI lze přijímat informovaná rozhodnutí, která podpoří růst a úspěch organizace.

KPI lze rozdělit do několika kategorií v závislosti na oblasti, kterou měří. Finanční KPI mapuje například hrubý nebo čistý zisk, návratnost investic a příjmy. Výkonnostní KPI se zaměřuje na produktivitu zaměstnanců a efektivitu procesů. Marketingové KPI se pak zaměřuje na marketingové cíle - počet nových zákazníků, konverzní poměr, počet zmínek v časopisech a podobně. 

 

Marketingová KPI

Marketingové KPI pomáhají sledovat efektivitu marketingových aktivit napříč různými kanály a optimalizovat strategie pro dosažení lepších výsledků. Jak mohou vypadat? Podívejme se na některé metriky a konkrétní příklady KPI fiktivní začínající firmy prodávající robotické mazlíčky.

KPI v PR

 • Mediální pokrytí: Počet zmínek v médiích (jak na monitoring médií se dozvíte v heslu Mediální analýza).
 • Dosah mediálního sdělení: Počet lidí, kteří viděli zmínky v médiích.
 • Analýza sentimentu: Tón (pozitivní, neutrální, negativní) zmínek.
 • Share of Voice (SOV): Podíl značky na celkovém mediálním prostoru v porovnání s konkurencí.

Více o měření efektivnosti a metrikách hodnocení v Měření v PR.

Příklad KPI: Dosáhnout alespoň 10 zmínek v technologických a lifestyle magazínech za první měsíc po spuštění kampaně.

KPI u sociálních sítí

 • Engagement rate: Poměr lajků, komentářů, sdílení a dalších interakcí k počtu zhlédnutí.
 • Počet sledujících: Celkový počet lidí sledujících profil.
 • Dosah (Reach): Počet lidí, kteří viděli obsah.
 • Click-through rate (CTR): Procento lidí, kteří klikli na odkaz v příspěvku.

Příklad KPI: Udržet engagement rate nad 10 % (poměr interakcí k počtu zhlédnutí) na platformách sociálních médií, například na Instagramu.

KPI u webových stránek

 • Počet návštěvníků: Celkový počet lidí, kteří navštíví web.
 • Míra opuštění: Procento návštěvníků, kteří opustí web po zhlédnutí jedné stránky.
 • Průměrná doba na stránce: Čas strávený návštěvníky na webu.
 • Konverzní poměr: Procento návštěvníků, kteří provedou požadovanou akci (nákup, registrace).

Více o možnostech analýzy webových stránek a metrikách zde.

Příklad KPI: Dosáhnout 5000 návštěvníků na webu během prvních tří měsíců po spuštění webových stránek.

Výkonnostní kampaně

 • Návratnost investic (ROI): Zisk z kampaně dělený náklady na kampaň.
 • Cost per Click (CPC): Náklady na jedno kliknutí na reklamu například prostřednictvím PPC reklamy.
 • Cost per Acquisition (CPA): Náklady na získání jednoho zákazníka.
 • Impressions: Počet zobrazení reklamy.

Příklad KPI: Snížit CPC pod 3 Kč během prvních šesti měsíců kampaně, měřeno na základě nákladů na PPC reklamy a počtu získaných kliknutí.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram