Copywriter

Pokračovat

Copywriter sa zaoberá spracovaním tém a písaním textov. Okrem tvorivého písania sa dobre vyzná aj v štylistike, gramatike, typografii a SEO. Je nenahrditeľným členom kreatívnych a komunikačných agentúr.

DOBRÝ COPYWRITER ROZUMIE NIELEN KLIENTOVI, ALE AJ CIEĽOVEJ SKUPINE A KONKURENCII.

 

Dokáže napísať pútavý, presvedčivý a zároveň zrozumiteľný text. V spolupráci s marketingovými a PR manažérmi, korektormi alebo tvorcami webových stránok môžu copywriteri svojimi textami dosiahnuť rôznorodé ciele - od vyvolania záujmu cez posilnenie značky až po zvýšenie predaja.

 

Ciele copywritingu

Copywriter môže pri písaní textu sledovať rôzne ciele. Niektoré texty sa snažia zvýšiť povedomie o značke alebo produkte, iné upútať pozornosť potenciálnych zákazníkov a nasmerovať ich na určitú akciu (napr. nákup).

Copywriting môže tiež znížiť náklady na reklamu a inzerciu. To sa deje vtedy, ak vytvorený obsah zdieľajú používatelia alebo ho preberajú a uverejňujú médiá. Ak copywriter pozná princípy SEO, môže pomôcť podnikom lepšie sa umiestniť vo vyhľadávaní napríklad cez Google a Zoznam, a tým znížiť ich rozpočet na PPC reklamu.

Informácie & emócie

Šikovne napísaný text môže tiež posilniť vzťah a lojalitu súčasných zákazníkov. Dôležitou funkciou je tiež informovať o novinkách alebo jednoducho pobaviť a vzbudiť pozitívne emócie.

Ukážka: Green Ways

Príkladom obsahu, ktorý informuje a prehlbuje vzťahy so zákazníkmi, je naša spolupráca so spoločnosťou Green Ways. Pre distribútora zelených potravín sme pripravili kuchársku knihu, pravidelne vydávame magazín Green Ways a vytvárame obsah na webe a sociálnych sieťach.

Prejsť  na ukážky

Green Ways banner na případovu studia strategickeho marketingu

Tipy, ako napísať dobrý text

Dobré, čitateľné a fungujúce texty nie sú len o štylistike a gramatike. Dobré texty prinášajú zaujímavý obsah a zodpovedajú cieľom, cieľovej skupine a koncovému médiu. V procese písania by teda nemali chýbať nasledujúce časti:

1. Prieskum zadania, cieľov a klienta

Na začiatku tvorivého procesu je potrebné dôkladne sa oboznámiť so zadaním a cieľmi textu. Zoznámenie sa so značkou alebo klientom je nevyhnutné na pochopenie jeho potrieb, stručného opisu a komunikačného štýlu.
 

JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ PROCESNÉ ZVYKLOSTI KLIENTA. KLIENT SA AKTÍVNE PODIEĽA NIELEN NA ZADÁVANÍ, ALE ČASTO AJ NA SCHVAĽOVANÍ A DISTRIBÚCII KONEČNÉHO TEXTU.

 

2. Prieskum témy

Po objasnení zadania môže autor textu začať rešeršovať tému, ktorej sa má dielo venovať. Mal by sa zaujímať o fakty, pozadie, ale napríklad aj o to, ako o téme informujú konkurenti alebo médiá.

 

Průzkum cílové skupiny ilustrační foto copywriter

3. Prieskum cieľovej skupiny

Dobrý text vznikne len vtedy, ak autor pozná čitateľa a cieľové publikum. Interné firemné materiály, prieskumy verejnej mienky, fokusové skupiny, dotazníkové prieskumy, rozhovory, heatmapy, sociologické štúdie alebo iné kvantitatívne a kvalitatívne metódy môžu copywriterovi pomôcť spoznať publikum.

Pochopenie média a distribúcie

Funkčný text vzniká len vtedy, ak rešpektuje svoje médium a plne využíva potenciál distribučného kanála. Obsah, forma, jazyk a štruktúra textu by mali dokonale zapadnúť do miesta, pre ktoré je napísaný.

4. Kreatívne písanie

Každý copywriter má svoj vlastný recept na tvorivý proces písania. Zvyčajne zahŕňa brainstorming, hľadanie inšpirácie, vypracovanie osnovy a potom samotné písanie. Pri finalizácii textu copywriter zvyčajne vykonáva konečné škrty, štylistické úpravy a pridáva nadpisy, podnadpisy a iné drobné texty. Súčasťou procesu finalizácie je aj formátovanie textu.

5. Korektúry a schválenie

Po predložení prvej verzie textu klient vykoná vecné opravy a pripomienky. Copywriter zapracuje návrhy a text prejde záverečnou jazykovou korektúrou.

6. Sadzba, publikácia, distribúcia

Výsledný text prejde sadzbou, opublikuje sa a pošle na distribúciu (napr. médiám) alebo sa vytlačí.

7. Vyhodnotenie úspešnosti

Hodnotenie účinku správy by malo vždy vychádzať z vopred dohodnutých ukazovateľov, ktorých je mnoho. Môžu zahŕňať čítanosť článkov, strávený čas, kliknutia, zdieľania, mediálne pokrytie, ako aj zvýšený predaj. Preto sa hodnotenie najčastejšie vykonáva v spolupráci s marketingovým, PR alebo obchodným oddelením klienta.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram