Advertorial

Pokračovat

Jak funguje advertorial

Advertorial je placená inzerce, která napodobuje redakční text. Termín vznikl ze spojení anglických slov reklama (advertisement) a redakční text (editorial). Na první pohled advertorial vypadá jako článek či rozhovor, od redakčního obsahu se však odlišuje označením „inzerce“ a propagačním cílem.

Advertorial je typ reklamy na pomezí public relations a marketingu. Tvorbou a zapojením advertorialu do marketingového plánu se zabývají především marketéři, PR manažeři a copywriteři.
 

 

Druhy a cíle advertorialů

Advertorialy jsou součástí PR a marketingových aktivit. Jedná se o placené sdělení, které si může klást za cíl například:

  • informovat a vysvětlovat,
  • zaujmout,
  • posílit vztah ke značce/osobnosti,
  • ovlivnit veřejné mínění,
  • podpořit prodeje.

Advertorial může mít podobu článku, rozhovoru, recenze, tipů nebo reportáže. Díky textové formě jsou advertorialy vhodné pro komunikaci obsáhlejších a hlubších sdělení.

Pravidla a regulace advertorialů

Advertorialy by se měly řídit etickým kodexem reklamy. Ze zákonného hlediska musí být tato forma inzerce vždy rozpoznatelně označená. Podobně jako další tisková inzerce podléhají advertorialy dalším právním regulacím, zvláště pokud se týkají tabákových výrobků, alkoholu, léčiv, kojenecké výživy či finančních produktů.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s inzercí?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

Koncept PR 360 diagram