Krízová komunikácia

Pokračovat

Čo je to krízová komunikácia

Krízová komunikácia je nástrojom public relations, ktorého cieľom je chrániť dobré meno, ekonomické záujmy a ľudské zdroje v prípade ohrozujúcej situácie, ktorá vyžaduje krízový manažment.
 

KKRÍZOVÚ KOMUNIKÁCIU MÔŽU VYUŽÍVAŤ FIRMY, INŠTITÚCIE, NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE ALEBO AJ JEDNOTLIVCI.

 

Prebieha medzi subjektom v krízovej situácii a verejnosťou prostredníctvom rôznych kanálov (médiá, sociálne siete, verejné vyhlásenia atď.).


Pravidlá a nástroje krízovej komunikácie

Základným pravidlom krízovej komunikácie je, že „mlčanie nie je riešenie“. Subjekt, ktorý sa musí problémom zaoberať, by sa mal tváriť, že pred verejnosťou nemá čo skrývať. Mal by reagovať pružne a rýchlo, pričom rozsah komunikácie by mal byť prispôsobený rozsahu problému

Na krízovú komunikáciu je možné využiť množstvo nástrojov. Nástrojom rýchlej reakcie môže byť napríklad brífink, tlačová konferencia či audio a video komentár do médií. Využiť možno aj tlačovú správu, flash, sociálne siete, advertorial či ďalšie PR a marketingové taktiky.

Krizová komunikace maly box ilustrační foto

5 princípov krízovej komunikácie

 • Pripravenosť
 • Pružnosť
 • Pravdivosť
 • Priamosť
 • Zrozumiteľnosť

Krízová komunikácia by sa mala zamerať predovšetkým na zdroj, ktorý šíri informácie o probléme.

K plošnej komunikácii sa odporúča pristúpiť len vtedy, ak existuje riziko rozšírenia informácií medzi ďalšie cieľové skupiny alebo celú verejnosť.

Príprava na krízovú komunikáciu

Pre úspešnú krízovú komunikáciu je dôležitá príprava. Umožní rýchlu identifikáciu ohrozujúcej situácie a účinnú reakciu. Plánovanie krízovej komunikácie zahŕňa:

 • monitorovanie rizík - monitorovanie médií pomocou mediálnych databáz (Newton Media, Monitora, SentiOne, Google Alerts);
 • skúmanie krízovej komunikácie konkurentov a iných spoločností v odvetví;
 • identifikáciu rizikových oblastí, tém a aktérov (monitorovanie médií, príspevkov a komentárov na sociálnych sieťach a podobne);
 • vypracovanie potenciálnych novinárskych otázok a vhodných odpovedí pre rôzne krízové situácie;
 • vytvorenie databázy kontaktov pre novinárov, aby ich bolo možné rýchlo osloviť;
 • určenie hlavnej osoby zodpovednej za komunikáciu (zvyčajne hovorca, PR manažér alebo riaditeľ firmy alebo inštitúcie) a nastavenie schvaľovacieho procesu pred zverejnením všetkých vyhlásení, čo je nevyhnutné na zachovanie konzistentnosti mediálnych výstupov.

Ciele krízovej komunikácie

Hlavnou úlohou krízovej komunikácie je poskytovať včasné, vecné a hodnotné informácie v prípade krízy. To môže zredukovať neistotu, zabrániť panike a minimalizovať šírenie negatívnej publicity.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s krízovou komunikáciou?

Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme účinnú krízovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram slovensky