Branding

Pokračovat

Čo je to branding

Branding možno definovať dvoma spôsobmi. V užšom zmysle sa branding zaoberá tvorbou, používaním a správou vizuálnej identity značky a je spojený predovšetkým s grafickou tvorbou. V širšom zmysle je pojem branding synonymom pre budovanie značky, t. j. budovanie, riadenie a rozvoj značky..

HLAVNOU ÚLOHOU BRANDINGU JE ZABEZPEČIŤ POŽADOVANÉ POSTAVENIE A POZITÍVNY POSTOJ VEREJNOSTI K SUBJEKTU A JEHO ZNAČKE.

 

Branding je dlhodobý a strategický proces. Okrem vizuálnej identity zahŕňa aj starostlivosť o positioning, hodnoty, postoje a ďalšie atribúty brandu.

 


Branding ako proces

Firemný branding je neoddeliteľnou súčasťou strategického marketingu a patrí k dlhodobým a strategickým aktivitám PR 360. Je to nepretržitý a nikdy nekončiaci proces. Okrem vytvorenia značky zahŕňa aj jej správu, úpravu a rozvoj. Za tieto činnosti preto zodpovedá najmä marketingový manažér alebo brand manažér.

Každodenné riadenie značky sa týka predovšetkým kontroly dodržiavania brand manuálov. Brand manažér, ako „strážca a nositeľ“ hodnôt značky, sa často podieľa aj na marketingovom plánovaní, obchodných aktivitách, dizajne produktov a dohľade nad starostlivosťou o zákazníkov.

Z dlhodobého hľadiska sa branding zaoberá aj rozvojom všetkých atribútov značky a implementáciou zmien. Tieto činnosti svyžadujú nielen dokonalú znalosť positioningu a atribútov značky, ale aj neustále meranie hodnoty značky, monitorovanie trhu, konkurencie a správania zákazníkov.

Brand building v praxi

Cieľom brand buildingu je zrozumiteľnápredvídateľnáodlíšiteľná sympatie vzbudzujúca značka.

Prípadová štúdia: Chytré Líchy

Príkladom je naša spolupráca s mestskou štvrťou Chytré Líchy. Navrhli sme vizuálny štýl projektu a nastavili nástroje a komunikačné kanály, s ktorými sme pracovali nasledujúcich 18 mesiacov. Novovytvorenú značku sme spojili s vývojom webu, PR, obsahom, sociálnymi sieťami a reklamou.

Prejsť na prípadovú štúdiu

Chytré líchy brand building prípadová študia

Druhy brandingu

Najbežnejším typom brandingu je korporátny branding. Využívajú ho spoločnosti, ktoré majú záujem o vytvorenie a rozvoj firemnej značky. Ide o širokú škálu aktivít zameraných na zákazníkov, zamestnancov, partnerov, médiá a iné záujmové skupiny. Na druhej strane sa produktový branding zameriava len na postavenie a vývoj značky jednotlivých produktov.

Employer branding využívajú spoločnosti na budovanie pozitívnej reputácie na trhu práce. Cieľom je získať v povedomí súčasných a potenciálnych zamestnancov povesť dobrého zamestnávateľa. Budovanie employer brandingu pomáha pri nábore zamestnancov. Pre súčasných zamestnancov má táto aktivita vytvoriť pocit spolupatričnosti, identifikácie s firemnou kultúrou a motivovať ich k dobrým pracovným výkonom.

Branding banner OC Nova plaza

Rebrand

Súčasťou riadenia značky je aj proces zmeny značky, tzv. rebrand. Názorným príkladom rebrandu je naša práca pre OC Novo Plaza.

Prípadová štúdia:
rebrand OC Novo Plaza

Pripravili sme marketingovú podporu pre rebrand a zabezpečili spustenie novej vizuálnej komunikácie pre pražské nákupné centrum. Našou úlohou bolo tiež oživiť firemnú identitu, rozvinúť ju do kampaní a prezentovať ju zákazníkom.

Prečítajte si prípadovú štúdiu

Ďalšie typy brandingu

  • Špecifickým typom je osobný branding. Zameriava sa na vytvorenie jedinečného, odlišného a jasne zapamätateľného verejného obrazu konkrétnej osoby. Osobný branding využívajú napríklad politici, odborníci v rôznych oblastiach, športovci alebo celebrity.
  • Geografický branding sa zaoberá imidžom regiónov či krajín a zdôrazňuje jedinečnosť určitých lokalít. Tento typ brandingu je typický pre cestovný ruch a v rámci identity a propagácie sa zameriava napríklad na regionálnu kuchyňu, krajinu, služby alebo atmosféru.
  • Co-branding je spolupráca dvoch alebo viacerých značiek na spoločnej téme, produkte alebo službe. Zvyčajne sa používa v krátkodobom horizonte, napríklad pri spolupráci na produktoch, obchodných a marketingových akciách, budovaní podniku a vstupe na nové trhy. Cieľom spolupráce je využiť silu zúčastnených značiek, získať pozornosť prostredníctvom spojenectva a maximalizovať výsledný efekt pre všetky zúčastnené strany.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s brandingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu stratégiu vašej značky.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram