Umelá inteligencia (AI)

Pokračovat

Čo je to umelá inteligencia

Umelá inteligencia (AI) je oblasť informatiky, ktorá sa zaoberá vytváraním počítačových systémov. Systémy umelej inteligencie sú schopné vykazovať inteligentné správanie podobné ľudskému mysleniu a rozhodovaniu.

AI sa snaží umožniť počítačom vykonávať úlohy, ktoré obvykle vyžadujú ľudskú inteligenciu, ako je rozpoznávanie obrázkov a prirodzeného jazyka, učenie sa, plánovanie, rozhodovanie a ďalšie.

Umělá inteligence ai ilustrační foto strojové učení

Existuje niekoľko rôznych typov a druhov umelej inteligencie (AI). Tie sa líšia schopnosťou sa učiť, interagovať či spôsobom fungovania.

 • Slabá umelá inteligencia (Weak AI)
  Táto forma AI je schopná vykonávať úlohy a dávať odpovede, ale nemá všeobecnú inteligenciu ako ľudský mozog. Príklady zahŕňajú hlasové asistenty, ako je Siri, chatboty alebo systémy na rozpoznávanie obrázkov.
 • Silná umelá inteligencia (Strong AI)
  Ide o koncept, ktorý by bol schopný porozumieť, učiť sa a riešiť širokú škálu problémov. Dosiahnutie silnej umelej inteligencie je však stále výzvou a nie je doteraz plne realizované.
 • Expertné systémy
  Využívajú znalosti a pravidlá od odborníkov v určitom doménovom odbore. Tieto systémy sa používajú na rozhodovanie a riešenie problémov v konkrétnych oblastiach, ako je lekárstvo alebo riadenie prevádzky.
 • Samoučiace sa systémy (Self-learning systems)
  Systémy, ktoré sa neustále učia a zlepšujú svoje schopnosti na základe získaných dát a skúseností. Táto forma AI je schopná adaptovať sa na nové situácie a časom zlepšovať svoje výsledky.
 • Strojové učenie (Machine Learning)
  Počítačový systém sa učí na základe dát a získava schopnosti, aby mohol vykonávať úlohy alebo robiť predikcie bez explicitného programovania. Existujú rôzne metódy strojového učenia vrátane hlbokého učenia (deep learning), pri ktorom sa využívajú neurónové siete s mnohými vrstvami.

Práve posledný zmienený typ AI, ktorý je založený na strojovom učení, si získal značnú pozornosť odbornej aj širokej verejnosť, a predovšetkým technologických korporátov.

Ako funguje strojové učenie?

Predstavte si, že chcete vytvoriť systém, ktorý vie rozpoznávať, či fotka obsahuje psa alebo mačku. Použijete strojové učenie a trénovacie dáta, ktoré obsahujú fotografie psov a mačiek. Z fotiek extrahujete dôležité rysy, ako sú tvary, textúry a farby. Potom použijete algoritmus strojového učenia, aby ste model naučili rozpoznávať, či je na fotografii pes alebo mačka.

Nakoniec otestujete výkonnosť modelu pomocou testovacích dát a v prípade potreby model upravíte, aby ste dosiahli lepšiu presnosť rozpoznávania. Týmto spôsobom môžete umelú inteligenciu nechať vytvárať texty, ale aj obrázky či ďalšie činnosti na základe takzvaných promptov, teda požiadaviek. Čím špecifickejší prompt je, tým presnejšie výsledky AI dosahuje.

Umelá inteligencia ilustračné foto

Čo je to prompt?

Prompt je v kontexte modelov spracovania prirodzeného jazyka (NLP) textový vstup, ktorý slúži ako inštrukcia alebo podnet pre generovanie odpovede či textu modelu. Prompt je teda príkaz, ktorý AI dáva pokyn, čo má vykonať.

Môže ísť o krátku vetu, otázku, úlohu alebo ľubovoľný textový úvod, ktorý špecifikuje očakávanú odpoveď či požadovaný kontext. Prompt je kľúčový a platí, že čím lepší (kvalitnejší, presnejší) príkaz AI dáte, tým lepší od nej dostanete výsledok (výstup).

ChatGPT

Medzi najvyhľadávanejšie verejne dostupné modely umelej inteligencie patrí ChatGPT vyvinutý spoločnosťou OpenAI. Tento nástroj je zameraný na generovanie textových odpovedí a vedenie dialógu s používateľmi. ChatGPT je vyškolený na obrovskom množstve textových dát a má schopnosť porozumieť používateľskému vstupu a generovať odpovede v prirodzenom jazyku. Jeho účelom je poskytovať relevantné a zrozumiteľné odpovede na rôzne otázky a dialógové požiadavky.

 

Umelá inteligencia ilustracne foto

Ako pracovať s ChatGPT?

Skúste si nástroj predstaviť ako svojho nového a začínajúceho asistenta. V konverzácii mu pomocou príkazov (promptov) vysvetlite, čo po ňom chcete. Čím presnejšie vysvetlíte, čo, v akej forme a prečo žiadate, tým lepšiu získate odpoveď. Ak nie ste s výsledkom spokojní, pokračujte v konverzácii tak, ako by ste pokračovali so svojím asistentom.

Upozornite ho, čo sa vám na výsledku nepáči, a odporučte, ako ho zlepšiť. Inšpirovať sa môžete na našom blogu, ktorý ukazuje, ako pracovať s ChatGPT na príkladoch v reklamnej praxi.

Detailný návod: ChatGPT 

ChatGPT Plus a rozdiely medzi verziou 3.5 a 4

Základná verzia nástroja ChatGPT je k dispozícii zdarma. Stačí sa registrovať. Okrem bežnej bezplatnej verzie je k dispozícii aj platená verzia ChatGPT Plus, ktorá používateľom poskytuje niekoľko výhod – napríklad rýchlejšie odozvy, prednostný prístup pri preťažení systému, možnosť využiť model ChatGPT 4 a podporu v rôznych časových pásmach.

Umělá inteligence ai ilustrační foto počítače

ChatGPT pritom existuje vo dvoch verziách: 3.5 a 4. Tie sa líšia vo svojich schopnostiach a vylepšeniach. Verzia 4 je novšia a poskytuje pokročilejšie možnosti generovania textu s lepšou gramatickou správnosťou a s väčšou schopnosťou dodržiavať kontext v rámci dlhších dialógov. Nová verzia veľmi dobre rozumie a zároveň konverzuje v češtine. Verzia 4 zároveň poskytuje niektoré vylepšené funkcie API.

Obe verzie majú svoje výhody a vhodnosť závisí od konkrétnych potrieb a požiadaviek používateľa. Verzia 4 poskytuje pokročilejšie generovanie textu, verzia 3.5 zase môže byť vhodná pre jednoduchšie dialógy a scenáre.

Využitie umelej inteligencie v public relations

Využitie AI v PR branži je stále pomerne nové, napriek tomu sa už pomaly dostáva do niektorých public relations procesov. Podľa prieskumu Asociácie public relations agentúr (APRA) z mája 2023 využíva v Česku umelú inteligenciu takmer 75 percent PR agentúr. Medzi najobľúbenejšie nástroje patrí ChatGPT, Midjourney či Canva.

 

V PRAXI SA UMELÁ INTELIGENCIA V PR MÔŽE HODIŤ NAPRÍKLAD NA TEMATICKÉ PLÁNY ČI TVORBU TEXTOVÉHO A GRAFICKÉHO OBSAHU. ZAUJÍMAVOU CESTOU JE AJ POMOC AI PRI PERSONALIZÁCII OBSAHU. HODÍ SA TAKTIEŽ NA AUTOMATIZÁCIU RUTINNÝCH ÚLOH, AKO JE ROZOSIELANIE TLAČOVÝCH SPRÁV ALEBO MEDIÁLNY MONITORING.

 

Nástroje AI nachádzajú čím ďalej širšie využitie aj v marketingu, kde majú potenciál výrazne pomôcť s content marketingom a cielením aj personalizáciou kampaní. Významnú inováciu môžu priniesť aj pri získavaní a spracovaní dát pre marketingové analýzy.

Využitie umelej inteligencie v marketingu

Vhodné sú napríklad na optimalizáciu kampaní, na predikcie správania zákazníkov, prípadne na automatizácie e-mailových rozosielaní alebo zákazníckych chatbotov. Umelá inteligencia má zároveň široké využitie v oblasti SEO – AI môže analyzovať kľúčové slová, optimalizovať obsah alebo identifikovať potenciálne kvalitné spätné odkazy (backlinky). Ďalšie príklady využitia umelej inteligencie v marketingu nájdete v samostatnom článku.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s komunikáciou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky