Sociálne siete

Pokračovat

Čo sú to sociálne siete?

Sociálna sieť je online služba, ktorá umožňuje registrovaným členom vzájomne komunikovať, zdieľať informácie, zverejňovať obsah a spoločne sa zúčastňovať na rôznych online aktivitách. Sociálne siete spájajú virtuálne skupiny ľudí.

Sociálne siete ako priestor pre marketing

Sociálne siete ako Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn alebo TikTok sa stali neoddeliteľnou súčasťou života miliónov ľudí. Priemerný človek strávi na sociálnych sieťach v priemere jednu hodinu denne a niektorí aj oveľa viac. Počas tohto času si návštevníci prezerajú veľké množstvo obsahu, ktorý môže obsahovať reklamné správy.

Marketing na sociálnych sieťach je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou každého úspešného podnikateľského projektu.

Prvky marketingu na sociálnych sieťach:

  • Stanovenie kvalitnej stratégie - Stratégia by mala definovať, pre koho, na aký účel, s akým rozpočtom a ako bude spoločnosť využívať sociálne siete. Stratégia by mala obsahovať definíciu cieľa, cieľovej skupiny, stratégie obsahu, reklamnej stratégie, tónu komunikácie a spôsobu fungovania profilu na sociálnych sieťach.
  • Správne nastavenie profilu firmy - Profil by mal obsahovať základné informácie, ako sú názov firmy, kontakt, lokalita a podrobnosti o firme alebo produkte. Samozrejme, dôležitý je aj vizuál, ktorý zaujme na prvý pohľad.
  • Tvorba obsahu - Podstatou firemného profilu by mal byť relevantný obsah, ktorý udržiava značku v povedomí nových a existujúcich zákazníkov. Obsah je potrebné pravidelne vytvárať a príležitostne aktualizovať, aby bol čo najrozmanitejší a aby sa dostal k požadovanej cieľovej skupine.
  • Reklama – Prakticky všetky sociálne siete môžu sponzorovať rôzne typy reklám, od obrázkov cez videá až po odkazy na webové stránky. Reklama na sociálnych sieťach je veľmi variabilná a poskytuje širokú škálu formátov, cieľových skupín a propagačných cieľov.
  • Community management – Dôležitou súčasťou sociálnych médií je vytváranie a rozvoj komunity fanúšikov. To zahŕňa povzbudzovanie ľudí, aby sa zapájali do diskusií, odpovedanie na ich otázky a udržiavanie príjemného a nekonfliktného prostredia profilu značky.
  • Meranie a optimalizácia stratégie – Sociálne siete umožňujú sledovať veľké množstvo údajov, ktoré sa pri správnej interpretácii dajú ľahko použiť na úpravu stratégie a optimalizáciu rozpočtov.  

Sociálne siete ako nástroj PR 360

Marketing na sociálnych sieťach zohráva dôležitú úlohu v strategickom prístupe PR 360  pri plánovaní komunikácie. Je to jeden z najdôležitejších nástrojov, ktorý môže zvýšiť povedomie a dopyt a zároveň fungovať v súčinnosti s ostatnými nástrojmi.

Sociálne siete môžu veľmi dobre fungovať s prepojením na content marketing public relations. V prípade content marketingu sú sociálne siete jedným z najúčinnejších kanálov, kde je možné šíriť obsah. Zároveň môžu byť zdrojom rozsiahlej spätnej väzby k aktuálnej obsahovej stratégii a prameňom nových tém a fenoménov na spracovanie.

Rovnaké služby môžu poskytovať aj v oblasti vzťahov s verejnosťou. Sociálne siete sú tiež ideálnym nástrojom na rozvoj potenciálu získaných mediálnych zmienok. Zdieľanie mediálnych zmienok posilňuje ich účinok a dáva priestor na ďalšie šírenie, diskusiu a rozvoj mediálnej témy.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s marketingom?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky