SEO (Search engine optimization)

Pokračovat

Čo je to SEO?

SEO je skratka pre Search Engine Optimization, ktorá znamená optimalizáciu pre vyhľadávače. Ide o proces zlepšovania viditeľnosti webovej stránky v internetovom vyhľadávaní. V Českej republike sa SEO najčastejšie používa v súvislosti s výsledkami vyhľadávania v Google a Zoznam.

Základný princíp

Výsledkom optimalizácie pre vyhľadávače sú webové stránky, ktoré vyhľadávací robot ľahko nájde, spracuje a prehľadá. Ak vyhľadávač spolu s ďalšími faktormi SEO vyhodnotí webovú stránku ako kvalitnú, priradí jej vysokú dôležitosť a zobrazí ju na vyšších pozíciách vo výsledkoch.

Každý vyhľadávač má svoje vlastné algoritmy a spôsoby hodnotenia webových stránok, ktoré sa vývojom internetu postupne menia. Preto je SEO dlhodobým nástrojom, pre ktorý je veľmi dôležité sledovať novinky a trendy.

Funkcie a ciele SEO

Úlohou SEO je zabezpečiť, aby sa webová stránka zobrazovala vo vyhľadávaní:

  1. častejšie
  2. na vyššej pozícii
  3. so zrozumiteľným obsahom

Stránky s dobrou SEO optimalizáciou majú vysokú pravdepodobnosť, že získajú viac a relevantnejších online návštevníkov. SEO tak môže mať vplyv na zvýšenie zisku spoločnosti, zníženie nákladov (odfiltrovaním nerelevantných návštev) alebo na zvýšenie povedomia o značke.

SEO a marketing

Optimalizácia pre vyhľadávače sa často považuje za oblasť záujmu webmasterov a programátorov. Viditeľnosť webových stránok vo vyhľadávačoch však môžu ovplyvniť aj iné prostriedky ako informačné technológie. Môžu sa použiť aj prvky integrovanej marketingovej komunikácie, ako napríklad koncepcia PR 360.

Content marketing, copywriting, spolupráca s influencermi, guest blogging a public relations sú príklady marketingových nástrojov, ktoré pomáhajú zlepšovať výsledky SEO. Na druhej strane, ako súčasť marketingového mixu môže SEO výrazne pomôcť znížiť náklady a zvýšiť efektivitu celej marketingovej stratégie.

SEO faktory

Pozíciu stránky vo vyhľadávaní ovplyvňuje viacero faktorov. Medzi základné faktory SEO patria faktory on-page a off-page.

  • On-page faktory sa nachádzajú priamo na webovej stránke, ktorú chceme optimalizovať. Medzi tieto faktory patria napríklad určité parametre kódu, nastavenia stránky alebo kvalita a štruktúra obsahu stránky.
  • Off-page faktory sa nachádzajú mimo webovej stránky, a preto ovplyvňujú pozíciu vo vyhľadávačoch ako externé vplyvy.

SEO a kľúčové slová

Kľúčové slová (keywords) sú výrazy alebo frázy, ktoré používatelia vyhľadávajú v internetových vyhľadávačoch. Kľúčové slová sa na webovú stránku umiestňujú preto, aby sa zobrazovali a dali sa ľahšie vyhľadať vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) pre konkrétne slovo, frázu. Výber, systematizácia a vhodné umiestnenie kľúčových slov je špecifickou disciplínou, ktorej sa venuje analýza kľúčových slov.

Analýza kľúčových slov

Analýza kľúčových slov je dôležitou súčasťou optimalizácie webových stránok. Výsledkom analýzy je odporúčanie, ktoré kľúčové slová a vyhľadávacie otázky by mali byť umiestnené na webovej stránke a akým spôsobom. Kľúčové slová sa v analýze hodnotia v mnohých kategóriách - napríklad relevantnosťou pre webovú stránku, objemom vyhľadávania alebo konkurenciou.

Výsledky analýzy kľúčových slov možno využiť nielen na SEO, ale aj pri tvorbe stratégie PPC, obsahovej stratégie a ďalších marketingových aktivít.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s marketingom?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensko