UX designer
(User experience designer)

Pokračovat

UX designer sa zaoberá analýzou, návrhom, tvorbou a optimalizáciou používateľskej skúsenostiUser experience nájdeme pri mnohých digitálnych riešeniach (weby, aplikácie, softvér), ale aj v bežnom živote (prístup do schránky na listy, montovanie nábytku). V prípade webov je cieľom UX designera návrh informačnej a obsahovej architektúry stránok a ich optimalizácia.

 

CIEĽOM UX DESIGNERA JE ZJEDNODUŠIŤ CESTU POUŽÍVATEĽA K PRODUKTU A SPRÍJEMNIŤ ZÁŽITOK PRI POUŽÍVANÍ TOHTO PRODUKTU.

 

Pri tvorbe webových stránok je UX designer dôležitým členom výrobného tímu. Podieľa sa na vstupnej analýze, z ktorej získava a preberá dáta. Následne vytvára UX návrh webu, ktorý je základným stavebným kameňom pre copywritera, grafika aj programátora webu.

 

UX design v praxi

Príkladom práce s UX je naša zákazka pre výrobcu garážových vrát LOMAX. Ten si u nás objednal redesign webových stránok.

Po dôkladnej analýze sme zhodnotili, že pôvodný web už nenapĺňa požiadavky na používateľskú prívetivosť a modernú prezentáciu. Preto sme klientovi navrhli úplne nové stránky. Výsledkom je web, ktorý sa používateľom páči, vyznajú sa v ňom a ľahko nájdu cestu k nákupu produktu.

Zo štatistík vyplýva, že návštevníci zostávajú na webe dlhšie a zároveň častejšie realizujú dopyt.

Prečítať prípadovú štúdiu

UX design pre mobil LOMAX případová študia

Ako pracuje webový UX designer

Činnosť webového UX designera je možné rozdeliť na výskum, návrh, prototyp, testovanie a optimalizáciu stránok.

1. Výskumy a analýzy

V prípravnej fáze designer zbiera informácie o klientovi, jeho produktoch, jeho obchodovaní, konkurencii a jeho zákazníkoch. Vykonáva používateľský výskum, v ktorom odkrýva potreby používateľov, ich motivácie, očakávania a skúsenosti s produktmi. Sleduje a skúma taktiež kroky, ktoré používatelia musia urobiť k dosiahnutiu svojich nákupných cieľov.

Dôležitým zdrojom informácií je aj samotný produkt, jeho predajné kanály a zákaznícke cesty. Pozornosť sa venuje zároveň konkurencii, jej výrobkom, službám, spôsobu prezentácie a predajným praktikám.

 

 

Na výskum používa UX designer kvantitatívne aj kvalitatívne metódy. Z nástrojov je zaujímavým zdrojom dát Google Analytics, Smartlook či rôzne SEO nástroje. Detailný vhľad poskytnú aj dotazníkové šetrenia, rozhovory, focus groups, pozorovanie či eye-tracking.

Zo získaných dát vytvorí UX designer persóny. Persóna je imaginárna bytosť, ktorá odráža vlastnosti zákazníkov. Tým designer priradí vekovú skupinu, pohlavie, vlastnosti, motivácie, potreby a sociodemografický background. Persóny pomáhajú zjednodušiť typológiu cieľových skupín pre ďalší návrhy UX. Pre každú persónu následne vzniknú používateľské scenáre, teda modelové situácie, kedy ľudia potrebujú daný produkt alebo službu. Používateľské scenáre sa zameriavajú na motivácie persón a mapujú proces, ktorým zvažujú, hľadajú, vyberajú a používajú produkt alebo službu.

2. UX návrh webových stránok

Základom návrhu webu je jeho informačná architektúra. Ide o štruktúrovanie a zoradenie informácií na webe tak, aby bol zrozumiteľný, ľahko použiteľný a intuitívny. Štruktúra má podobu stromovej mapy, ktorá zobrazuje hierarchiu menu, stránok, podstránok aj kľúčového prepojenia naprieč webom.

UX designer ukazka wireframe

Následne designer navrhuje wireframe, drôtený model jednotlivých stránok. Ten formou náčrtov definuje hrubú podobu stránok a umiestnenie jednotlivých informácií a grafických aj interaktívnych prvkov. Práve drôtený model je kľúčovým dokumentom pre grafického designera, ktorý na jeho základe následne tvorí vizuálnu podobu webu

3. Testovanie a optimalizácia

Vznikajúce alebo už existujúce stránky následne UX designer testuje a optimalizuje tak, aby boli používateľsky čo najprívetivejšie. Na to využíva tak online nástroje, ako používateľské testovanie. Výsledky testov potom designer zhŕňa ako odporúčania pre úpravy webu – či už jeho štruktúry, vzhľadu, obsahu, či marketingovej stratégie.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s web stránkami?

Využite silu našich skúseností a služieb. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne vytvoríme skvelý nový web.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky