Ochrana osobních údajů

Ochrana osobných údajov
& cookies

Pokračovat

Používanie cookies

Na tejto stránke sa dozviete, aké súbory cookies na webových stránkach spoločnosti LESENSKY.CZ, s. r. o., všeobecne spracovávame, na aký účel a ako môžete ovplyvniť to, aké cookies ukladáme do vašich zariadení.

Čo sú to cookies

Ako cookies označujeme malé dátové súbory, ktoré sú v niektorých prípadoch nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, napríklad prihlasovanie. Vďaka cookies si naše webové stránky môžu zapamätať rôzne nastavenia, ktoré ste si na zobrazenie či používanie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo cookies umiestňujeme na váš počítač. Ide o štandardnú metódu, pomocou ktorej ukladajú všetky webové stránky na celom svete informácie dôležité pre svoju prevádzku.

Na čo využívame cookies na tomto webe

Cookies je možné rozdeliť podľa dĺžky ich platnosti a podľa toho, kto a na aké účely ich na váš počítač umiestňuje.

Podľa dĺžky ich platnosti rozlišujeme dve kategórie:

 • Krátkodobé (sessioncookies) zostávajú vo vašom počítači do zatvorenia vášho prehliadača, potom sú automaticky vymazané.
 • Dlhodobé (persistentcookies) zostávajú uložené vo vašom počítači dlhý čas (závisí od nastavenia vášho prehliadača a nastavení konkrétneho cookies) alebo kým ich ručne neodstránite. Návod, ako tak urobiť, nájdete pre jednotlivé prehliadače nižšie na tejto stránke.

Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva (teda ukladá do vašich zariadení a následne využíva v nich uložené informácie), ich môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:

 • Cookies prvej strany (firstparty cookies) – vytvára priamo webová stránka alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti daného webu. Bez nich by vám väčšina webových stránok nemohla poskytnúť svoje základné funkcie a rôzne používateľské nastavenia.
 • Cookies tretích strán (thirdparty cookies) - sú najčastejšie cookies reklamných systémov, widgetov sociálnych sietí, rôznych analytických nástrojov alebo vložených videí.

Aké cookies používame na tomto webe

 • Technické (prvej strany, krátkodobé), ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie základnej funkcionality webových stránok.
 • Google Analytics (tretej strany, dlhodobé) používame, aby sme vám mohli stránky lepšie prispôsobiť. V nástroji Google Analytics používame iba analytické funkcie, ktoré nezhromažďujú údaje potrebné na profilovanie používateľov webu (vek, pohlavie, záujmy, IP adresa a pod.).
 • Cookies reklamných systémov Google (Adwords, DoubleClick), Facebook a Youtube (tretej strany, dlhodobé). Tieto cookies slúžia na marketingové profilovanie. Vďaka nim sme schopní s vami zostať v kontakte napríklad prostredníctvom personalizovanej reklamy na sociálnych sieťach.
 • Analytické – nástroj Smartlook (tretej strany, dlhodobé). Vďaka nim môžeme pracovať na zlepšovaní našich webových stránok a zvyšovaní ich užitočnosti a používateľskej prívetivosti pre vás.
 • Technické cookies lišty CookieBot (tretej strany, dlhodobé), vďaka ktorým si naše webové stránky pamätajú, s akými (netechnickými) cookies nám umožňujete nakladať.

Cookies nikdy nepoužívame na to, aby sme vás akokoľvek osobne identifikovali, a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé ani osobné dáta.

Ako môžete upraviť využívanie cookies vo vašom zariadení

Všetky cookies, ktoré vo vašom počítači sú už uložené, môžete kedykoľvek vymazať. Väčšina prehliadačov taktiež ponúka možnosť blokovania umiestňovania cookies do vašich zariadení. V takom prípade však nebudete môcť využiť všetky online služby, ktoré webové stránky či e-shopy bežne ponúkajú. Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača po kliknutí na odkaz v zozname nižšie.

Podrobné informácie o cookies nájdete na webových stránkach AboutCookies.org

Ďalšou možnosťou, ako ovplyvniť nastavenie cookies konkrétne na našich webových stránkach, je „cookies lišta“ CookieBot, ktorá sa vám objavila hneď po načítaní našich webových stránok. Môžete si na nej vybrať, ktoré cookies nám dovolíte ukladať a ktoré nie. Navyše na nej nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch cookies. Môžete sa tak úplne kvalifikovane rozhodnúť.

Spracovanie osobných údajov

Na tejto stránke získate podrobné informácie o tom, akým spôsobom spoločnosť LESENSKY.CZ, s. r. o., ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje, akých subjektov a na aké ciele. Zároveň táto stránka informuje subjekty údajov o ich právach a ponúka kontaktné údaje pre ich prípadné otázky.

Aké osobné údaje spracovávame

Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, slúžia na zabezpečenie obchodného styku a plnenia našich dodávateľských záväzkov, na marketingovú komunikáciu voči našim zákazníkom na základe oprávneného záujmu, prípadne na účely zamestnávania či náboru pracovníkov. Pre jednotlivé prípady uvedené vyššie máme pripravené individuálne informačné listy či súhlasy so spracovaním osobných údajov, ktoré zodpovedajú danej situácii.

V prípade, že ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, spracovávame o vás nasledujúce údaje (nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky):

 • Meno a priezvisko (ak boli vyplnené).
 • E-mailovú adresu.
 • Telefónne číslo (ak bolo vyplnené).
 • Prípadne ďalšie údaje, ktoré uvediete vo vašej správe.

Iné údaje nie sú (s výnimkou cookies) uchovávané prostredníctvom našich webových stránok. O cookies pojednáva stránka Súbory cookies na tomto webe.

Kde uchovávame osobné údaje

Všetky nami spracovávané osobné údaje uchovávame v zabezpečenom profesionálnom cloudovom riešení so servermi umiestnenými na území Európskej únie, prípadne v sídle našej spoločnosti. Ak zdieľame osobné údaje s externými subjektmi (spracovateľmi), tak len na základe uzavretej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Kto voči nám vystupuje ako spracovateľ

Spracovateľmi osobných údajov sú vo vzťahu k našej spoločnosti ako správcovia nasledujúce inštitúcie:

 • Poskytovateľ hostingových služieb.
 • Externí dodávatelia marketingových služieb a správy/vývoja našich webových stránok.
 • Účtovná kancelária.
 • Advokátska kancelária.
 • Poskytovatelia analytického softvéru na anonymizovanú analýzu webu.
 • Poskytovatelia reklamných systémov na online propagáciu.
 • Poskytovatelia rôznych systémov na mediálnu analýzu či monitoring trhu.

So všetkými týmito spracovateľmi máme uzavreté zmluvy upravujúce ich povinnosti ako spracovateľov nami poskytovaných osobných údajov.

Aké máte práva v súvislosti s osobnými údajmi

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR) máte voči našej spoločnosti ako správcovi osobných údajov jasne definované práva. Medzi ne patria:

 • Máte právo nás kedykoľvek kontaktovať a požadovať informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a na aký účel.
 • Máte právo na to, aby sme prestali vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ na ich spracovanie neexistuje iný právny dôvod (napríklad zákonná povinnosť).
 • Máte právo, aby sme na vašu žiadosť zúžili spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ na ich spracovanie neexistuje iný právny dôvod (napríklad zákonná povinnosť).
 • Máte právo požadovať, aby sme aktualizovali alebo opravili chybné osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
 • Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme spracovávali vaše osobné údaje.
 • Máte právo na prenosnosť údajov medzi rôznymi poskytovateľmi rovnakých služieb (konkurentmi).
 • Máte právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania (čisto strojového), ktoré pre vás má právne alebo obdobné účinky.

Tu si môžete upraviť svoje nastavenia cookies pre tento web.

Kontakt

Kontaktná
osoba

Ak máte akúkoľvek otázku, pochybnosť či námietku k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, alebo k spôsobu ich spracovania, neváhajte kontaktovať Romana Kučeru, našu zodpovednú osobu.

+420 723 495 509 kucera@lesensky.cz

 

Roman Kučera