UX design
(User experience design)

Pokračovat

Čo je to UX?

UX je skratka pre anglický termín User Experience, ktorý označuje používateľskú skúsenosť. Detailne sa zaoberá analýzou, návrhmi, testovaním a optimalizáciou používateľskej skúsenosti. UX nájdeme pri mnohých digitálnych riešeniach (weby, aplikácie, softvér), ale aj v bežnom živote (prístup do schránky na listy, zatváranie škatuľky a podobne).

 

V KONTEXTE TVORBY WEBOVÝCH STRÁNOK USER EXPERIENCE RIEŠI PREDOVŠETKÝM ŠTRUKTÚRU WEBU A JEHO HLAVNÉHO MENU, ROZLOŽENIE TEXTOVÝCH, MULTIMEDIÁLNYCH A HLAVNE KONVERZNÝCH PRVKOV NA WEBOVEJ STRÁNKE A SPRÁVANIE NA RÔZNYCH VEĽKOSTIACH DISPLEJA.

 

Celý návrh UX sa sústredí na používateľa a jeho potreby, k naplneniu ktorých smeruje. Správnym UX je možné docieliť väčšie obraty na e-shope, menej časté opustenie nákupného košíka, častejšie odoslanie dopytového formulára alebo napríklad väčší počet nákupov bonusov v online hrach.

Základom pre tvorbu dobrého webového UX je dôkladné poznanie klienta a jeho zákazníkov pomocou analýzy webových stránok. Keďže UX prispieva k tomu, aby konverzia používateľa bola pohodlná a rýchla, je dobrá používateľská skúsenosť dôležitý základ pre marketingovú stratégiu.
 

User experience v praxi

Príkladom dôkladnej analýzy a práce s UX je naša zákazka pre výrobcu garážových vrát LOMAX. Tomu sme na základe podrobných analýz navrhli a spustili nový web.

Pri prípravách sme kládli veľký dôraz práve na UX, štruktúru a používateľa na prvom mieste. Výsledkom je web, ktorý sa používateľom páči, vyznajú sa v ňom a ľahko nájdu cestu k nákupu produktu. Zo štatistík vyplýva, že návštevníci zostávajú na webe dlhšie než predtým a zároveň častejšie realizujú dopyt.

Prečítať prípadovú štúdiu

UX design pre mobil LOMAX případová študia

Ako funguje kvalitné webové UX?

Základom práce UX designera je dôkladné poznanie a analýza. Vďaka nim dokáže dobre nastaviť informačnú štruktúru webových stránok, definovať rozloženie, interaktívne prvky a obsahové bloky stránok a nastaviť hlavné pravidlá pre budúci grafický a technický dizajn stránok.

Skúsený designer zaistí, že návštevník po príchode na web pochopí jeho obsah a navigáciu. Na webe sa nebude strácať v ponuke produktov, služieb či medzi článkami. Nepísané pravidlo hovorí, že k požadovanej informácii či požadovanému cieľu by sa mal dostať čo najľahšie, maximálne na tri kliknutia.

 

 

Stále častejšie sa ako jeden z faktorov objavuje aj rýchlosť načítania webových stránok. Pomalý web prináša zlú používateľskú skúsenosť. Väčšina návštevníkov nerada čaká, a tak po chvíli odchádza na konkurenčný web. Čím dlhšie sa stránka bude načítať, tým viac zákazníkov odíde.

Aký je rozdiel medzi UX a UI?

UX a UI spolu úzko súvisia. UX sa venuje použiteľnosti a UI hlavne vhľadu. Bez pohodlného ovládania sa web nezaobíde, ale ak bude vyzerať amatérsky a neprehľadne, tak mu ani najlepšie UX nepomôže.

UX vs. UI

UX rieši spôsob, akým používateľ s webom pracuje.

 

UX zaistí, že zákazník nemá prekážky v ceste ku konverzii.

 

UX ponúkne konverzný prvok na správnom mieste.

UI rieši predovšetkým vizuálnu podobu webových stránok.

 

UI zaistí, že pri pohľade na web nebude mať negatívny pocit.

 

UI zaistí správnu vizuálnu odpoveď pri konverzii.

 

Testovanie a hodnotenie UX designu

Webové UX je možné hodnotiť z mnohých uhlovUX designer sa môže sústrediť na výkon stránok, ich problémy, takisto ako na správanie používateľov či na ich ohodnotenie stránok. Pri testovaní UX sa u cieľových skupín napríklad sleduje, ako dlho im trvalo splniť cieľ webu, koľko chýb a slepých uličiek ich pri tom stretlo a aké úsilie museli na nájdenie cieľa vynaložiť. Analýzu je možné zamerať aj na zrozumiteľnosť, atraktívnosť a navigačnú schopnosť stránok. Na sledovanie a hodnotenie týchto parametrov je možné využiť dotazníky, rozhovory, focus groups či eye-tracking.

Pokročilejším riešením je využitie rôznych nástrojov spracúvajúcich správanie reálnych používateľov, napríklad Smartlook. Spätnú väzbu od vybranej skupiny používateľov pozberáte pomocou nástroja UsabilityHub.

Ak už stránky bežia a uvažujete nad viacerými variantmi konverzných prvkov, je možné vykonať A/B testovanie a vyhodnotiť, na ktorý variant používatelia reagujú lepšie. S meraním vám pomôže napríklad bezplatný nástroj Google Optimize. A/B testovanie využijete aj pri analýze vhodného copywritingu.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s web stránkami?

Využite silu našich skúseností a služieb. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne vytvoríme skvelý nový web.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky