Marketingový slovník | Lesensky.cz
Doba realizace
3 měsíce
2021

Marketingový slovník Lesensky.cz

Od roku 2018 jsme výrazně posílili tým o marketingové a webové specialisty. Díky tomu jsme začali klientům poskytovat fullservis (koncept PR 360°). S rozšířením služeb bylo potřeba podpořit prodeje a etablovat se jako specialisté v oboru. Nejvýznamnějším nástrojem, který nám pomohl tohoto cíle dosáhnout, se stal právě SEO projekt „Marketingový slovník“.

  • Projekt, realizace, copywriting: Veronika Duchoňová

  • Implementace na web: Jan Polzer

  • Copywriting: Daniel Zeman a Daniel Dvořák 

Pokračovat

Zadání & cíl

Prvních 10 let na trhu jsme poskytovali převážně PR služby. S rozšířením působnosti a rozvojem služeb v rámci marketingu a webů bylo potřeba dostat nové zaměření firmy do povědomí klientů. Cílem tedy bylo etablovat agenturu jako experta nejen na PR, ale i marketing a weby. Slovník měl fungovat jako vstupní brána široké veřejnosti k agentuře Lesensky.cz a posílit její pozici garanta odbornosti. Mezi jednotlivé cíle mimo jiné patřilo zvýšit organickou návštěvnost, rozšířit remarketingová publika, snížit náklady na inzerci a posílit brand awareness značky Lesensky.cz. O tom, jak úspěšný byl slovník v dosahování těchto cílů, svědčí i jeho umístění na 2. místě v soutěži WebTop100 2023 v kategorii SEO.

Marketingový slovník pruh | Lesensky.cz
Ukázka slovníku | Lesensky.cz

Témata & cílové skupiny

Marketingový slovník Lesensky.cz je online oborová znalostní databáze. Je součástí webu Lesensky.cz a obsahuje 66 hesel z oblasti PR, marketingu, reklamy a web designu. Hesla jsme vybrali na základě vyhledávanosti a oborové relevantnosti a zároveň tak, aby byla spojitelná s reálnými produkty a zakázkami naší agentury. Hesla obsahují unikátní informace psané vzdělávací tonalitou a jsou provázané s dalšími hesly.

Slovník míří na 4 různé cílové skupiny. První cílovou skupinou jsou potenciální klienti agentury. Na ně pak navazují PR a marketing zaměstnanci, kteří mohou tvořit poradní hlas pro potenciální klienty. Třetí cílovou skupinou jsou pak studenti a junioři v PR a marketingu. U této cílové skupiny jde především o posílení brand awareness, jelikož se v průběhu času mohou zařadit do prvních dvou cílových skupin. Poslední jsou pak média, jejichž prostřednictvím se opět posiluje brand awareness.

Marketingový slovník box | Lesensky.cz

Cesta návštěvníka

Jak už bylo zmíněno, slovník slouží jako vstupní brána návštěvníků na náš web. Z jednotlivých hesel vedeme návštěvníky na další hesla, čímž posilujeme naši pozici experta. Zároveň je ale vybízíme ke konverzi – poptávce po našich službách. Kontaktovat nás mohou e-mailem, po telefonu nebo s pomocí kontaktního formuláře, přičemž kontakty jsou v textech umístěny hned dvakrát ve formě banneru a CTA tlačítka. Texty hesel jsou navíc provázané s případovými studiemi a blogovými články, které poskytují podrobnější a odbornější nástavbu daného fenoménu. V případě, že návštěvník slovník opustí, využíváme jeho návštěvu jako získané publikum pro remarketing. 

Diagram slovník | Lesensky.cz

Remarketing a sledování výkonnosti

Prostřednictvím remarketingu nabízíme odkazy na případové studie, odborné články, ale propagujeme i naše produkty a brand. Pokud se k nám návštěvník přes remarketing nevrátí, ale v budoucnu bude opět hledat něco souvisejícího s marketingem, je vysoká pravděpodobnost, že nás opět najde na TOP pozicích vyhledávání. Tím se alespoň posílí znalost značky Lesensky.cz a pozice experta.

Výkon a stav slovníku sledujeme a vyhodnocujeme pomocí několika nástrojů (Collabim, Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs a Sitebulb). Hesla pravidelně aktualizujeme o nové případové studie a optimalizujeme v závislosti na výsledcích. Díky tomu jsou pro vyhledávače stále atraktivní a nepropadají se na nižší pozice. 

Slovník hesla | Lesensky.cz

TOP pozice ve vyhledávání

Před spuštěním slovníku jsme se na relevantní klíčová slova z oboru PR a marketing na první stránce vyhledávání neumisťovali. Dnes se podle dat z Collabimu 63 % hesel slovníku drží v TOP 3 pozicích na Google a 88 % hesel je umístěno v TOP 10. ‌Slovník nám také 12x zvýšil výkon ve vyhledávání na Google. Z průměru asi 200 návštěv měsíčně jsme se dostali na 2 500, z nichž drtivá většina pochází právě ze slovníku. Díky zlepšení SEO se také podařilo snížit náklady na placenou inzerci o 80 %. Tato úspora je krásným příkladem synergického efektu PR a marketingu. 

Za dva roky fungování slovníku narostl počet domén odkazujících na náš web na dvojnásobek. Vyplatilo se i umístění odkazu na kontaktní formulář přímo na stránky hesel. Zaznamenali jsme totiž i několik okamžitých poptávek po našich službách.

Marketing a PR | Lesensky.cz

Ukázky

Marketingový slovník ukázka | Lesensky.cz
Marketingový slovník ukázka | Lesensky.cz
Marketingový slovník ukázka | Lesensky.cz
Marketingový slovník ukázka | Lesensky.cz
Marketingový slovník ukázka | Lesensky.cz

Marketingový slovník potvrdil, že obsah je stále král. Díky kvalitnímu obsahu připravenému na základě poctivé analýzy jsme se dostali na přední pozice na Googlu. Dokonce jsme například s výrazem „tisková zpráva“ předběhli i samotnou Wikipedii. Co víc si může PR a marketingová agentura přát?

Roman Kučera, CEO agentury Lesensky.cz

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme pro vás ty nejvhodnější marketingové nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram