Content marketing

Pokračovat

Čo je to content marketing?

Content marketing (obsahový marketing) je forma marketingu, ktorá sa zameriava na prípravu a komunikáciu obsahu relevantného pre vybranú cieľovú skupinu. Obsah sa považuje za hlavný prostriedok na dosiahnutie marketingových cieľov.

Základom obsahového marketingu je kvalitne pripravená obsahová stratégia, ktorá plánuje a určuje realizáciu komunikácie (ČO, KDE, KEDY, AKO a PRE KOHO) a stanovuje jej ciele. O content marketing sa starajú copywriteri, marketéri a odborníci na PR. Dôležitou súčasťou marketingu obsahu je copywriting a tvorba audiovizuálneho a grafického obsahu.

Cieľom obsahového marketingu je:

 • zvýšiť povedomie o značke alebo výrobku, informovať o ňom
 • zapojiť a generovať potenciálnych zákazníkov
 • posilniť lojalitu a udržať si existujúcich klientov
 • zvýšiť komunikačný dosah pri nižších nákladoch (napr. zdieľaním)
 • posilniť predaj
Green Ways teaser box content marketing

Content marketing v praxi

Obsahová stratégia je dlhodobá a postupne sa rozvíjajúca činnosť. Základom stratégie je analýza, po ktorej nasleduje tematický plán, tone of voice a komunikácia na ďalších kanáloch.

Ukážka: Green Ways

Príkladom našej obsahovej stratégie je naša práca pre Green Ways. Najväčšiemu európskemu distribútorovi zelených potravín sme pomohli vytvoriť obsahový plán a pravidelne pre neho pripravovať interný časopis, blog a sociálne siete.

Prejsť na ukážku

Formy a nástroje obsahového marketingu

Podoba obsahu pre obsahový marketing závisí od témy, kanálov a cieľov, ktoré sa majú obsahom dosiahnuť. Najčastejšie sú:

 • profily na sociálnych sieťach
 • blogy
 • informačné články a aktuality
 • rozhovory, rady, tipy, návody, prípadové štúdie
 • infografiky
 • videá
 • podcasty
 • diskusné programy a skupiny
 • newslettre
 • súťaže;
 • microsites a tématické weby.
   

Výhody a nevýhody obsahového marketingu

Premyslená obsahová stratégia a fungujúci content marketing prinášajú jasnú konkurenčnú výhodu. Sú tiež zdrojom zákazníkov, pre ktorých je služba relevantná, čo zvyšuje pravdepodobnosť konverzie a tiež lojalitu získaného klienta.

 

OBSAHOVÝ MARKETING POMÁHA PROFILOVAŤ CHARAKTER ZNAČKY A ZVYŠOVAŤ JEJ REPUTÁCIU. Z FINANČNÉHO HĽADISKA JE TENTO NÁSTROJ JEDNOU Z MENEJ NÁKLADNÝCH POLOŽIEK MARKETINGOVÉHO ROZPOČTU.

 

Určitou nevýhodou obsahového marketingu je jeho časová náročnosť a zapojenie interných kapacít. Stanovenie stratégie a plánovanie obsahu si na začiatku vyžaduje spoluprácu zástupcov spoločnosti, aby došlo k počiatočnému zosúladeniu tém, štýlu komunikácie a vecnej správnosti obsahu. Samotnú produkciu obsahu je potom možné ľahko zadať externým dodávateľom.

Content marketing ako nástroj PR 360

Marketing obsahu zohráva dôležitú úlohu v strategickom prístupe PR 360 k plánovaniu komunikácie. Je to jeden z najdôležitejších nástrojov, ktorý môže zvýšiť povedomie a dopyt a zároveň fungovať vo vzájomnej súčinnosti s ostatnými nástrojmi.

Obsahový marketing môže veľmi dobre spolupracovať s public relations, čím sa znásobí účinok oboch nástrojov. Napríklad témy možno koordinovať a rozvíjať spoločne. Dôslednou spoluprácou PR a obsahového marketingu možno posilniť postavenie značky alebo osoby do pozície opinion leadera alebo experta v očiach verejnosti a médií. Marketing obsahu tak môže vo všeobecnosti výrazne pomôcť pri budovaní značky. Dobre nastavená stratégia obsahu môže tiež zlepšiť SEO.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s content marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram foto