Microsite

Pokračovat

Čo je to microsite?

Microsite je špeciálny druh webovej stránky, ktorý je úzko zameraný na prezentáciu jednej služby, značky, produktu či udalosti. Najčastejšie ide o dlhší jednostránkový informačný web, výnimočne o web s jednotkami podstránok.

Microsites sú ideálne pre časovo alebo obsahovo ohraničený projekt. Veľmi dobre fungujú napríklad pre špeciálne ponuky, launch nových produktov a služieb, súťaže, iniciatívy, zbierky, propagáciu osobností či politické kampane.

Ukázka a příklad microsite na projektu Chytré líchy

Microsite v praxi

Ukážkou microsite je naša práca pre projekt Chytré Líchy. Zastupitelia mesta Židlochovice nás požiadali o prezentáciu budúceho sídelného projektu. Modernej mestskej štvrti sme odporučili propagáciu práve cez microsite.

Stránku tak bolo možné vyčleniť mimo hlavného webu mesta a nemusela sa viazať na pôvodný tón komunikácie aj vizuálny štýl mesta. Zároveň získala dostatok priestoru na prezentáciu plánov, vizualizácií, harmonogramu a zodpovedajúcu cieľovú stránku pre používateľov prichádzajúcich z platených kampaní.


Prečítať prípadovú štúdiu

Výhody microsite

Microsites umožňujú zamerať sa čisto na daný problém a predložiť ho návštevníkovi bez rušivého a primárne nesúvisiaceho obsahu okolo.

Ste automobilka, ktorá uvádza nový model s revolučným typom motora? V rámci microsite ho predstavíte všetkým záujemcom, ktorí hľadajú informácie práve o ňom, zatiaľ čo na svojom hlavnom webe ho proste len zaradíte medzi ostatné vozidlá.

 

Ďalšou výhodou je rýchlosťfinančná nenáročnosť prípravy microsite. Pretože nie je taká rozsiahla ako hlavný web, je možné ju vytvoriť veľmi rýchlo. Veľmi často sa používa aj pri potrebe odlišnej tonality firemnej komunikácie. Na microsite je možné byť menej formálny a využiť aj viac graficky kreatívnych, interaktívnych a gamifikačných prvkov.

 

Zaujímavé možnosti poskytujú microsite aj pre SEOPPC kampane. Tým, že sa microsite sústredí na jeden projekt, môže ľahšie pracovať s názvom domény a dôkladnejšie optimalizovať texty ku konkrétnej téme. Microsites sú obľúbeným cieľom PPC kampaní, pretože majú úzku špecializáciu a väčšiu voľnosť pri práci s obsahom než rozsiahle weby.

Pozitívom microsites je aj rýchlosť ich načítania. Vzhľadom na ich veľkosť bývajú stránky veľmi svižné a dokážu tak upútať a udržať pozornosť návštevníka.

Tvorba microsite

Pri niektorých microsites nie je vzhľadom na ich krátku životnosť a obmedzenému cieľu nutné vypracovať analýzu a wireframes tak, ako je to potrebné pri klasických webových projektoch. Microsites sa zároveň často obídu bez redakčného systému. Informácie na nich sa v čase nemenia, takže nie je nutné ich priebežne aktualizovať.

Ak je predsa len potrebná kontrola nad obsahom, je možné siahnuť po menších redakčných systémoch, ako sú WordPress alebo Backdrop. Obľúbenými nástrojmi na tvorbu microsites sú aj služby ponúkajúce prevádzku webu formou predplatného, napríklad Wix alebo Webnode.

Rozdiel microsite v. landing page

Okrem microsite sa pri tvorbe webových stránok pre úzko vymedzené kampane využívajú aj vstupné stránky (landing page). Zatiaľ čo landing page je jedna jedinečná vstupná stránka na domovskom rozsiahlejšom webe, microsite je samostatne fungujúci mikroweb.

 

Landing page vs. microsite

Landing page

  • Je súčasťou „domovského“ webu a zdieľa s ním často názov domény.
  • Rozsahom má iba 1 stránku.
  • Môže, ale nemusí byť viditeľná v menu a navigácii domovského webu.
  • Poskytuje menší manévrovací priestor pre kreativitu. Mala by rešpektovať a nadväzovať na domovský web.

Microsite

  • Funguje nezávisle od domovského webu a môže mať úplne iný názov domény.
  • Rozsahom má 1 a viac stránok.
  • Nie je viditeľná v menu domovského webu, ten však môže na ňu odkazovať.
  • Je vhodná pre kreativitu a experimenty. Nemusí štýlovo nadväzovať na domovské webové stránky. Funguje samostatne.

Cena microsite

Bežný web spravidla nie je možné realizovať za menej než 4000 EUR. V prípade microsite si vystačíte s investíciou rádovo v stovkách EUR.

V cene tvorby microsite je zahrnutá nielen investícia do samotného programovania, ale aj kreativita, UX dizajn, webdizajn, copywriting a napojenie na najrôznejšie analytické a marketingové nástroje. Ak bojujete s rozpočtom, môže byť pre vás zaujímavou alternatívou šablónové riešenie webu.

Kontakt

Potrebujete vytvoriť
microsite?

Využite silu našich skúseností a služieb. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne vytvoríme skvelý nový web.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram