Header pro web Chyré Líchy od Lesensky.cz
Doba realizácie
120 dní
2021

PR 360 kampaň pre Chytré Líchy

Chytré Líchy je projekt modernej mestskej štvrte, ktorá sa rodí na zelenej lúke na okraji juhomoravského mesta Židlochovice. Celý prístup k urbanistickému, technologickému a sociologickému riešeniu štvrte je v krajine jedinečný a má slúžiť ako vzor riešenia moderného a udržateľného bývania.

Pokračovat

Zadanie klienta a naša úloha

Našou úlohou bolo v rámci tohto projektu podporiť marketing a komunikáciu. Bolo nevyhnutné vytvoriť vizuálny štýl projektu a nastaviť nástroje a komunikačné kanály, s ktorými by sme pracovali počas nasledujúcich 18 mesiacov. Išlo predovšetkým o vývoj webových stránok, PR a tvorbu obsahu a správu sociálnych sietí vrátane sponzorovaných príspevkov.

Cieľmi kampane bolo predstaviť projekt laickej a odbornej verejnosti. Zároveň bolo našou úlohou minimalizovať prípadné negatívne ohlasy verejnosti v obci Židlochovice.

Realizačný tím

 • Stratégia a koordinácia
  Alexandr Fiala
 • Public relations
  Martin Svoboda
 • Sociálne siete
  Daniel Zeman
 • Webdesign & grafika
  Ivan Kebeleš
 • Programovanie
  Jan Polzer
Chytré Líchy
Chytré Líchy

Výzva: Projekt na zelenej lúke. Doslova

Prvá fáza projektu zahŕňala najmä rešerš v rámci developerských projektov vo verejnom a súkromnom sektore. Na základe tohto prieskumu sme Chytré Líchy zasadili do nového komunikačného konceptu.

Základom nového zasadenia bola komplexná, ekologická podstata prístupu a riešenia. Táto potreba diferenciácie sa následne premietla do celej kampane. Komunikácia bola zameraná na širšiu verejnosť a odbornú komunitu vrátane verejných a komerčných obstarávateľov.

Výzva: Projekt na zelené louce. Doslova.

Stratégie

Vzhľadom na menší rozpočet sme pre kampaň navrhli synergiu vizuálnej identity, webovej stránky, public relations a tiež doplnkovej a dlhodobej komunikácie na sociálnych sieťach.

Kombináciou týchto kanálov do stratégie PR 360 sme zabezpečili pravidelnú propagáciu projektu v rámci cieľovej skupiny.

Strategie

Vizuálny štýl & claim

Rovnako ako projektanti sme začali pracovať na zelenej lúke. Neexistovali žiadne náčrty, architektonické štúdie ani vizualizácie. Preto sme pri navrhovaní grafiky kládli dôraz na „iný“ prístup a vnímanie. Vychádzali sme z toho, že do projektu boli zapojení odborníci zo všetkých relevantných oblastí.

Upustili sme od striktného architektonického konceptu a vytvorili sme logo inšpirované živou prírodou evokujúce prepojenie rôznych prvkov. Logo pripomína bunku, zároveň je však zoskupením a interakciou rôznych prvkov, prírodných aj spoločenských. K logu sme pridali vysvetľujúci claim: Prvá udržateľná mestská štvrť v Českej republike.

Vizuálny štýl & claim

Webové stránky

Webová stránka bola prvou aplikáciou vizuálneho štýlu. Online prezentácia využíva tvarové prvky loga a farebná paleta nadväzuje na ekologické ladenie celého projektu. Na nastavenie obsahu a tonality sme si dali záležať.

Cieľom bolo nájsť správnu rovnováhu medzi zrozumiteľnosťou a popularizáciou projektu a potrebou sprostredkovať odborné informácie.

Webové stránky

Sociálne siete

S ohľadom na frekvenciu a odbornú garanciu sme sa rozhodli, že hlavná komunikácia bude prebiehať prostredníctvom facebookového profilu Centra pasivního domu (CPD), ktoré je jedným z iniciátorov a zároveň odborným garantom projektu. V rámci CPD došlo k prepojeniu s ďalšími témami a vzdelávaním smerom k udržateľnej výstavbe.

Okrem organického šírenia sme podporili osvetu sponzorovanými príspevkami. Cieľovou skupinou boli Česi so záujmom o urbanizmus, ekologické bývanie a trvalú udržateľnosť. Celkovo sme takto oslovili viac ako 200 000 ľudí.

Sociální sítě

Public relations

V rámci PR stratégie sme sa museli vyrovnať so skutočnosťou, že vizuály budú prezentované až po viac ako roku od začiatku projektu. Preto sme sa zamerali na dve komunikačné línie - informačnú a vzdelávaciu. Cieľom bolo čo najlepšie predstaviť projekt verejnosti, aby v čase, keď budú k dispozícii prvé vizualizácie pripravovanej štvrte, už o nej mala dostatok informácií.

V prvej fáze sme získali viac ako 110 mediálnych výstupov v hlavných denníkoch (Hospodářské noviny, Právo, MF Dnes, Deník, E15), kľúčových online médiách (Seznam ZprávyLidovky.cz, iDnes.cz, iHNed.cz) a v odborných tituloch (Domo, Spektra, Dřevo & stavby, Střechy, fasády, izolace, Energie21, Domov, Chatař & chalupář, Development News).

V druhej fáze sme využili nielen nosnosť grafických dokumentov, ale aj nové informácie o podobe Chytrých Lích. Médiá zaujali aktuality, vznikla napríklad reportáž Českej televízie, veľký článok na Forbes.cz a zmienky v CzechCrunch.czE15.cz a v Deník Právo.

Public relations

Webové stránky

Chytré Líchy mobile 1
Chytré Líchy mobile 2
Chytré Líchy mobile 3
Chytré Líchy mobile 4
Chytré Líchy mobile 5

Mediálne výstupy

Chytré Líchy 1
Chytré Líchy 2
Chytré Líchy 3