Header brand případová studie Dvůr Králové
Doba realizace
10 měsíců
2023

Brand pro město Dvůr Králové nad Labem

Pro Dvůr Králové nad Labem jsme připravili nový brand a vizuální komunikaci. Město získalo dobře zapamatovatelnou a dlouhodobě platnou značku, která nezevšední a zároveň obstojí pod vlivem měnících se trendů.

  • Account Manager: Michaela Kurtaničová

  • Marketing Specialist: Jana Varnerová

  • Brand & Design: Ivan Kebeleš

Pokračovat

Město Dvůr Králové nad Labem

Město leží v Královéhradeckém kraji a žije v něm 15 tisíc obyvatel. Má výraznou historickou tradici, jeho střed je památkovou zónou. Na kraji města se navíc nachází jeden z nejatraktivnějších českých turistických cílů, zoologická zahrada se safari.

Zadání klienta a naše role

Na projekt tvorby komunikační strategie a nového vizuálního stylu vypsalo město veřejnou zakázku. Základem projektu byla hloubková analýza stávající komunikace. Na tu navázala tvorba komunikační strategie města a následně také návrh nového brandu a vizuální identity. Celý projekt od analýzy až po realizaci brandu vznikl u nás v agentuře.

Dvůr Králové nad Labem nová vizuální identita
Ukázka koncept webových stránek Dvůr Králové nad Labem

Logo & brand

Nový brand jsme navrhli na základě rozsáhlé analýzy. Nová identita města odkazuje na silnou historickou tradici. Právě historie totiž patří podle průzkumů mezi občany mezi nejcharakterističtější atributy města. Při tvorbě loga jsme vycházeli z původního erbu a vdechli mu moderní podobu.

Logo tvoří stylizovaný tvar městské brány spolu s názvem Dvůr Králové nad Labem. Druhým výrazným vizuálním prvkem identity je vlnka, která reprezentuje další charakteristický rys města – povodí řeky Labe. Město tak získalo dobře zapamatovatelnou a dlouhodobě platnou vizuální komunikaci, která nezevšední a zároveň obstojí pod vlivem měnících se trendů.

Případová studie analýza & strategie

Ukázka loga města Dvůr Králové nad Labem autor Lesensky.cz

Barvy & typografie

Jako hlavní barvu města jsme zvolili „Dvorově červenou“, kterou doplňuje „Dvorově šedá“. Červená barva navazuje na původní barvu městského erbu a zdůrazňuje tak historické kořeny města. Pro obě barvy jsme vytvořili pevně definované barevné škály tak, aby se daly snadno a vkusně kombinovat.

Jako hlavní font pro tiskoviny, titulky a slogany jsme vybrali Loos Normal. Doplňkovým písmem především pro online komunikaci je Tahoma.

Protože z analýz vyplynulo, že by město mělo odlišit komunikaci směrem k občanům a komunikaci k turistům, vznikla také doplňková zelená paleta pro turistický ruch.

Font a barvy vizuálního stylu města Dvůr Králové nad Labem ukázka autor Lesensky.cz

Aplikace a nová značka v praxi

Pro město jsme připravili komplexní manuál vizuální identity. V něm zástupci města najdou přehled grafických prvků a také příklady, jak jednotlivé prvky používat. Součástí manuálů jsou instrukce pro užívání jednotlivých grafik. K manuálu jsme připojili grafické šablony, které zaměstnanci města začali okamžitě používat v praxi.

Aby byl přechod na nový vizuál co nejhladší, uspořádali jsme pro město workshop, jak s novým brandem pracovat a jak jej uvést do běžného chodu města. Během prvních měsíců od zavedení nových prvků jsme zaměstnancům města poskytovali zpětnou vazbu a pravidelné grafické konzultace.

Aplikace nové značky města Dvůr Králové autor Lesensky.cz

Tiskoviny, merchandise a outdoor

V rámci nové identity jsme nachystali šablonu pro sazbu radničních novin, které občany pravidelně informují o dění ve městě. Redesign proběhl také u tiskovin denní potřeby, například složek, obálek, vizitek, přání, diplomů a hlavičkového papíru.

Pro město jsme dále připravili návrh nových upomínkových předmětů, jako jsou trička, tašky, propisky, hrnky, odznaky, klíčenky či nášivky. V konceptu vizuální identity jsme mysleli i na outdoor, takže ve městě mohou vzniknout nové vlajky, směrovky, navigační prvky či zábradlí a další mobiliář.

Magazín Dvůr Králové nad Labem radniční noviny ukázka nový brand případová studie autor Lesensky.cz

Online komunikace

Vizuální prvky jsme promítli i do online komunikace města. Připravili jsme šablony pro příspěvky na sociální sítě a ukázky jejich použití pro různé typy obsahu. Inovace se dočkal i e-mailový podpis všech zaměstnanců města.

Protože by nový brand měl městu sloužit dlouhodobě, mysleli jsme rovněž na budoucí projekty. Proto jsme připravili koncept vzhledu webových stránek. Pokud by v budoucnu město zvažovalo redesign webu, může navázat na náš návrh a snadno jej rozpracovat do podoby nových stránek.

Online vizuální ukázka branding případová studie Dvůr Králové nad Labem autor Lesensky.cz

Další ukázky

Nový brand případová studie ukázka Dvůr Králové nad Labem - reklamní předměty - autor Lesensky.cz
Branding případová studie ukázka Dvůr Králové nad Labem - auto - autor Lesensky.cz
Branding případová studie ukázka Dvůr Králové nad Labem - kelímky - autor Lesensky.cz
Nový brand případová studie ukázka Dvůr Králové nad Labem - směrovky - autor Lesensky.cz

Spolupráci s agenturou hodnotím jako velice přínosnou. agenturní tým byl velmi profesionální. Manuál jednotného vizuálního stylu nám poskytuje jasný rámec pro používání nově vytvořeného loga a značky, barev, typografie a v grafickém manuálu nechybí konkrétní návody, příklady a šablony.

Jan Jarolím, starosta města Dvůr Králové nad Labem

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme pro vás ty nejvhodnější marketingové nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram