Brand manuál

Pokračovat

Čo je to brand manuál?

Brand manuál je dokument, ktorý stručne zhŕňa identitu a stratégiu značky. Opisuje jej hlavné atribúty a definuje pravidlá každodennej práce so značkou.

Cieľom BRAND MANUÁLU JE ZAISTIŤ KONZISTENTNÚ, ROZPOZNATEĽNú A Nezameniteľnú PREZENTáciu BRANDU V ÚSTNEJ, TEXTOVEJ A VIZUÁLNEJ KOMUNIKÁCII.

 

Brand manuál v podstate sumarizuje výstupy ostatných strategických príručiek. Obsahuje hlavné body z definície značky, manuálu vizuálnej komunikácie a manuálu komunikácie značky. Brand manuál najčastejšie obsahuje:

  • Definíciu značky (história, misia, hlavné vlastnosti a osobnosť značky)
  • Základné vizuálne prvky (logo, farby, typografia, základné aplikácie)
  • Pravidlá komunikácie značky (pravidlá písania a používania názvu značky, jej oslovovanie a tón komunikácie)

Súčasťou brand manuálu môžu byť napríklad príklady zakázaných a nevhodných variantov asociácií, vizuálov a komunikácie značky.

Jednotný brand v praxi

Cieľom brandingu je značka, ktorá je zrozumiteľná, predvídateľná, rozoznateľná a sympatická.

Prípadová štúdia: Chytré Líchy

Príkladom konzistentnej práce so značkou je naša spolupráca s mestskou štvrťou Chytré Líchy. Navrhli sme vizuálny štýl projektu, tón komunikácie a komunikačné kanály. Potom sme rok a pol propagovali novovytvorenú značku so všetkými jej atribútmi prostredníctvom webu, PR, obsahu, sociálnych médií a reklamy.

Prejsť na prípadovú štúdiu

Chytré Líchy banner na brand případová študia

Prílohy brand manuálu

Brand manuál môže obsahovať prílohy, ktoré uľahčujú priebežnú prácu so značkou. Zvyčajne sú k nemu pripojené logá v rôznych súborových formátoch, fonty, vzory alebo ikony. Súčasťou sú aj šablóny - grafické a textové návrhy hlavičkových papierov, vizitiek, obchodných listov, navigačného systému a ďalších materiálov.

Umiestnenie a aktualizácia brand manuálu

V ideálnom prípade je za brand manuálu zodpovedná jedna osoba. Táto osoba by sa mala starať o jeho aktuálnosť, dopĺňanie, úpravu a distribúciu. Na uľahčenie práce sú brand manuály zvyčajne k dispozícii na online úložisku s rôznymi prístupovými právami.

V prípade firiem by mal byť brand manuál ľahko dostupný všetkým členom manažmentu, marketingového, PR, obchodného a grafického oddelenia. O jeho existencii, umiestnení a základných pravidlách by mali vedieť aj všetci zamestnanci spoločnosti, aby sa mohli riadiť jeho pokynmi a zároveň ho bez prekážok používať.

Veľké spoločnosti a verejné inštitúcie často sprístupňujú svoje brand manuály verejnosti. Tento postup uľahčuje procesy priebežného odosielania a eliminuje riziko odosielania neaktuálnych verzií. V súčasnosti existujú sofistikované aplikácie na správu a ukladanie brand podkladov, napríklad Brandcloud.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s brandingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu stratégiu vašej značky.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram foto