Advertoriál

Pokračovat

Ako funguje advertoriál

Advertoriál je platená reklama, ktorá napodobňuje redakčný text. Tento termín je spojením anglických slov advertisement (reklama) a editorial (redakčný text). Na prvý pohľad vyzerá advertoriál ako článok alebo rozhovor, ale od redakčného obsahu sa odlišuje označením „inzercia“ a propagačným cieľom.

Advertoriál je druh reklamy na pomedzí public relations a marketingu. Na tvorbe a začleňovaní advertoriálu do marketingového plánu sa podieľajú najmä marketéri, PR manažéri a copywriteri.

 

Druhy a ciele advertoriálov

Advertoriály sú súčasťou PR a marketingových aktivít. Ide o platenú správu, ktorej cieľom je napríklad:

  • informovať a vysvetľovať,

  • prilákať pozornosť,

  • posilniť vzťah k značke/osobnosti,

  • ovplyvniť verejnú mienku,

  • podpora predaja.

Advertoriál môže mať formu článku, rozhovoru, recenzie, tipov alebo reportáže. Vďaka textovej forme sú advertoriály vhodné na komunikáciu rozsiahlejších a hlbších správ.

Pravidlá a predpisy pre advertoriály

Advertoriály by sa mali riadiť etickým kódexom reklamy. Z právneho hľadiska musí byť táto forma reklamy vždy zreteľne označená. Podobne ako iná tlačová reklama, aj advertoriály podliehajú ďalším právnym predpisom, najmä ak sa týkajú tabaku, alkoholu, liekov, dojčenskej výživy alebo finančných produktov.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s inzerciou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram foto