Vizuálny štýl značky

Pokračovat

Čo je to vizuálny štýl značky?

Vizuálny štýl značky (corporate design ) je komplexný a jednotný štýl vizuálnej prezentácie subjektu. Cieľom jednotného vizuálneho štýlu je poskytnúť konzistentný, rozpoznateľný a nezameniteľný vizuálny vnem.

V ideálnom prípade sa vizuálna komunikácia subjektu riadi súborom jasne definovaných grafických pravidiel. Tieto pravidlá sú zvyčajne definované v dokumente s názvom MANUÁL VIZUÁLNEJ IDENTITY.

Manuál vizuálneho štýlu

Manuál definuje grafické prvky a demonštruje ich použitie v rôznych formách. Mal by obsahovať nielen povolené zobrazenia grafických prvkov, ale aj definovať zakázané varianty, čím sa zabráni nedokonalostiam a chybám v grafickej prezentácii značky.

Okrem definovania základného vzhľadu značky môže príručka obsahovať aj šablóny pre rôzne aplikácie, čo uľahčí budúcu grafickú prácu. Príručka môže obsahovať napríklad šablóny hlavičkového papiera, šablónu e-mailového podpisu alebo šablónu návrhu obalu.

Prvky vizuálneho štýlu značky

Prvky vizuálneho štýlu značky možno rozdeliť na základné a doplnkové.

  1. Základné prvky
    Patria sem logo, farby, tvary, textúry a písmo (font). Tieto prvky sú zvyčajne definované v manuáli vizuálneho štýlu graficky aj textovo. Okrem základných variantov grafické znázornenia ukazujú napríklad povolené varianty loga (inverzné, jednofarebné), špecifiká tvarových obrysov alebo typografie. Opis v príručke dopĺňa podrobnosti o jednotlivých prvkoch, ako sú veľkosť písma alebo rozsah ochranných zón.
  2. Doplnkové prvky
    Vychádzajúc zo základných prvkov definujú použitie vizuálneho štýlu značky v ďalších praktických príkladoch a aplikáciách. V príručke vizuálneho štýlu sa objavujú ako odporúčania, ako by mala značka pracovať s grafikou, napríklad na webových stránkach, fotografiách, vizitkách, firemných dokumentoch, reklamnej tlači, propagačných predmetoch, tovare, alebo v online reklame.

Tvorba a správa vizuálneho štýlu

Vizuálny štýl výrazne ovplyvňuje marketingové a obchodné aktivity značky. Dobre navrhnutá identita sa ľahko používa a reprodukuje a zároveň podporuje dôveryhodnosť, silu a hodnotu značky. Jasné, príjemné a zapamätateľné vizuály môžu posilniť náklonnosť klientov, ako aj lojalitu zamestnancov. Preto by sa na tvorbe vizuálneho štýlu mal podieľať nielen klient a grafický dizajnér, ale aj marketingový odborník, manažér značky alebo obchodník.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s vizuálnou identitou?

Využite silu konceptu PR 360Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu vizuálnu stratégiu vašej značky.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensko