Tlačová reklama

Pokračovat

Ako funguje inzercia v novinách

Tlačová reklama je platený priestor, ktorý si klient objednáva na svoju propagáciu. Reklama sa začala objavovať v tlači prakticky v rovnakom čase ako začali vychádzať noviny. Dodnes je to jedna z najbežnejších foriem propagácie.

Všetky noviny a časopisy majú vo svojich vydaniach priestor, ktorý venujú platenej reklame. Reklamný priestor je totiž pre vydavateľov dôležitým zdrojom financovania a pomáha znižovať náklady na tlač. Na druhej strane inzerent získava garantovaný priestor v médiu, ktorý môže využiť na textovú, obrazovú alebo video propagáciu.


Druhy tlačenej reklamy

Na tvorbe tlačovej reklamy sa zvyčajne podieľa niekoľko ľudí. Môže zahŕňať oddelenie PR, marketingové oddelenie, grafikov  a tiež copywriterov.

OKREM OBSAHU A FORMY SPRÁVY SA ZADÁVATEĽ MÔŽE POHRAŤ AJ S JEJ KONCEPTOM. NAPRÍKLAD V ČASOPISOCH MÔŽU ČITATELIA ČASTO VIDIEŤ REKLAMU VO FORME SKLADAČKY, VYSTRIHOVAČKY ALEBO MALÉHO DARČEKA.

 

Spoločnosti však nemusia využívať platený priestor v tlači len na obrazovú reklamu, ale aj na rozsiahle a podrobné textové správy vo forme advertoriálu.

Tlačová reklama ukázka lesenskycz

Veľkosť inzerátu v tlači

Klasická tlačová reklama v novinách sa delí podľa veľkosti priestoru, ktorý zaberá v médiu. Priestor sa môže pohybovať od celej strany po štvrtinu až osminu strany.

Umiestnenie tlačenej reklamy

V závislosti od umiestnenia možno rozlíšiť napríklad „okno“ (reklama umiestnená v strede tlačovej strany), „podval“ (reklama v spodnej časti strany), „panorámu“ (široká reklama cez dve tlačové strany) alebo „junior page“ (rohová reklama cez 2/3 strany).

Môžu sa používať aj „Z-gate“ a „V-gate“, pri ktorých je obal vydania rozšírený otváracou alebo sklápacou chlopňou.

Výhody inzercie v tlači

Medzinárodné združenie vydavateľov WAN-IFRA v roku 2020 predstavilo výsledky výskumu, z ktorých vyplýva, že médiá sú pre spotrebiteľov najdôveryhodnejším prostredím na realizáciu reklamných kampaní.

Čitatelia totiž dôverujú obsahu svojich obľúbených titulov, ktoré zároveň oslovujú širokú populáciu z demografického aj geografického hľadiska.

Pravidlá a regulácia reklamy v tlači

Reklama umiestnená v mediálnom priestore by mala dodržiavať etický kódex reklamy a byť pravdivá, slušná a čestná. Z právneho hľadiska musí byť reklama vždy označená. Reklama v novinách podlieha aj ďalším právnym predpisom, najmä ak ide o reklamu na tabakové výrobky, alkohol, lieky, dojčenskú výživu alebo finančné produkty.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s reklamou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu reklamnú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky