Sportovní marketing

Pokračovat

Co je to sportovní marketing?

Sportovní marketing je proces, jehož cílem je propagace a zviditelnění sportovců, sportovních týmů, klubů, organizací a dalších sportovních subjektů. Často jej lze také využít pro propagaci sportovních produktů a vybavení.

Kromě reklamy se sportovní marketing zaměřuje i na plánovací a strategické aktivity, například poznávání, zkoumání a plánování potřeb fanoušků sportu. Součástí sportovního marketingu je rovněž tvorba a řízení identity nebo image sportovních subjektů.

Oblasti sportovního marketingu

Marketing ve sportu už dávno není jen o sponzorství, ačkoliv samozřejmě platí, že sponzoring je jeho nedílnou součástí. Do sportovního marketingu však zasahují i prvky z reklamy a public relations. V dnešní době stoupá taktéž vliv influencerství. Právě sportovci patří mezi nejžádanější influencery, jelikož jsou neustále na očích a lidé je v drtivé většině vnímají pozitivně.

Součástí sportovního marketingu je například:

 • Reklama
  Placené sdělení, jehož cílem je propagace produktů, služeb, firem či myšlenek. Ve sportu má podobu používání titulu oficiální nebo generální sponzor či podporovatel. Tato reklama se pak objevuje na všech možných kanálech: v televizi, rádiu, v novinách, na letácích, billboardech nebo na sociálních sítích.
 • Podpora prodeje
  Je zaměřena na rychlou reakci spotřebitelů. Jejím úkolem je vyvolat u zákazníků okamžité jednání, jež má vést ke koupi daného produktu nebo služby. Mezi základní techniky podpory prodeje můžeme zařadit například soutěže, reklamní předměty, pobídkové programy, volné vstupenky, bonusové programy nebo například veletrhy.
 • Public relations
  Sportovci jakožto populární a úspěšné osoby jsou často součástí marketingového mixu značek, protože je předchází dobrá pověst a vzhlíží k nim jak dospělí, tak děti. V kombinaci s public relations jde především o vytváření dobré pověsti, důvěryhodnosti a pochopení.

sportovce mají lidé rádi. Jakmile se sportovec objeví na nějaké události (a nemusí jít jen o události sportovní, ale například i o firemní akce, tiskové konference nebo třeba představení produktu), je pravděpodobné, že se o akci zvedne zájem, a to jak z řad novinářů, tak i veřejnosti.

 

 • Sponzorství
  Ze sponzoringu získává sportovec nejčastěji největší objem peněz, který mu pak pomáhá v jeho činnosti. Sponzorováni mohou být jak jednotlivci, tak týmy, kluby nebo sportovní akce. Zároveň existují 3 základní typy sponzorství: Prvním typem je sponzorství exkluzivní, někdy také označované jako titulární nebo oficiální. Druhým typem je hlavní, případně vedlejší sponzoring a posledním typem je sponzoring kooperační.

Sponzoring

Při sponzoringu existuje různá míra plnění. Sponzor může zajistit kompletní pokrytí sportovní akce, pokrytí cestovních nákladů nebo například pořízení sportovního vybavení.

Sportovec nebo tým může jako protihodnotu nabídnout příspěvky na sociálních sítích s velkým dosahem, reklamní plochy na oblečení či sportovištích, nabídku volných vstupenek nebo prostor pro VIP či například uvádění sponzora na všech možných plochách při pořádání sportovních událostí.

Sportovní marketing v praxi

Zajímá vás, jak vypadá sportovní marketing v praxi? Přečtěte si o naší podpoře podpoře pro Zápas dream teamu Zbrojovky.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram