Športový marketing

Pokračovat

Čo je to športový marketing?

Športový marketing je proces propagácie a zviditeľňovania športovcov, športových tímov, klubov, organizácií a iných športových subjektov. Často sa môže používať aj na propagáciu športových výrobkov a vybavenia.

Okrem reklamy sa športový marketing zameriava aj na plánovanie a strategické činnosti, ako je poznávanie, skúmanie a plánovanie potrieb športových fanúšikov. Športový marketing zahŕňa aj vytváranie a riadenie identity alebo imidžu športových subjektov.

Oblasti športového marketingu

Marketing v športe už dávno nie je len o sponzoringu, hoci sponzoring je samozrejme jeho neoddeliteľnou súčasťou. Do športového marketingu však zasahujú aj prvky z reklamy a public relations. V súčasnosti rastie aj vplyv influencerov. Medzi najvyhľadávanejších influencerov patria najmä športovci, pretože sú neustále na očiach verejnosti a ľudia ich v drvivej väčšine vnímajú pozitívne.

Súčasťou športového marketingu je napríklad:

 • Reklama
  Platená komunikácia zameraná na propagáciu produktov, služieb, firiem alebo myšlienok. V športe má podobu používania titulu oficiálneho alebo generálneho sponzora či podporovateľa. Táto reklama sa potom objaví vo všetkých možných kanáloch: v televízii, rozhlase, novinách, na letákoch, billboardoch alebo na sociálnych sieťach.
 • Podpora predaja
  Je zameraná na rýchlu reakciu spotrebiteľov. Je navrhnutá tak, aby vyvolala okamžitú akciu zákazníkov, ktorí si chcú kúpiť výrobok alebo službu. Medzi základné techniky podpory predaja patria napríklad súťaže, propagačné predmety, motivačné programy, voľné vstupenky, bonusové programy alebo veľtrhy.
 • Public relations
  Športovci ako obľúbení a úspešní ľudia sú často súčasťou marketingového mixu značiek, pretože ich predchádza dobrá povesť a vzhliadajú k nim dospelí aj deti. V kombinácii s public relations ide o vytváranie dobrého mena, dôveryhodnosti a porozumenia.

ĽUDIA MAJÚ RADI ŠPORTOVCOV. LEN ČO SA ŠPORTOVEC OBJAVÍ NA NEJAKOM PODUJATÍ (NEMUSÍ BYŤ LEN ŠPORTOVÉ, MÔŽE ÍSŤ AJ O FIREMNÉ PODUJATIE, TLAČOVÚ KONFERENCIU ALEBO PREDSTAVENIE PRODUKTOV), JE PRAVDEPODOBNÉ, ŽE ZÁUJEM O TOTO PODUJATIE VZRASTIE, A TO ZO STRANY NOVINÁROV AJ VEREJNOSTI.

 

 • Sponzorstvo
  Sponzorstvo je väčšinou najväčším zdrojom peňazí pre športovca, ktoré mu potom pomáhajú v jeho aktivitách. Sponzorovaní môžu byť jednotlivci, tímy, kluby alebo športové podujatia. Existujú tri základné typy sponzorstva. Prvým typom je exkluzívny sponzoring, niekedy označovaný aj ako titulový alebo oficiálny sponzoring. Druhým typom je hlavný alebo vedľajší sponzoring a posledným typom je kooperatívny sponzoring.

Sponzoring

V sponzoringu existujú rôzne stupne plnenia. Sponzor môže zabezpečiť kompletné pokrytie športového podujatia, pokryť cestovné náklady alebo napríklad nákup športového vybavenia.

Na oplátku môže športovec alebo tím ponúknuť príspevky na sociálnych sieťach s veľkým dosahom, reklamný priestor na oblečení či športoviskách, voľné vstupenky alebo VIP priestor, alebo napríklad umiestnenie sponzora na rôznych miestach počas športových podujatí.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s marketingom?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram