Petr Lesenský foto školení politický marketing

Rozšiřujeme nabídku školení o politický marketing

Profile picture for user Veronika Duchoňová
Veronika Duchoňová
13. 9. 2021

Ačkoliv léto nepatří k typicky vzdělávacím sezónám, v naší agentuře probíhá už od června série nových školeních. Komunálním politikům i kandidátům do poslanecké sněmovny pomáháme se vzděláváním v oblasti politické komunikace a marketingu.

Školení připravujeme na míru formou jednodenních workshopů. S public relations a mediálním tréninkem zájemcům pomáhá zakladatel agentury Petr Lesenský. Politický marketing a sociální sítě pak zastřešuje Daniel Zeman.

Na workshopech se probírá mediální obraz, komunikační strategie, obsahové plány, ale také krizová komunikace a politická reklama.

„politická komunikace je multioborová disciplína, která kombinuje prvky PR, reklamy a brandingu. Díky široce specializovanému týmu můžeme pomáhat komunálním politikům i celostátním politickým stranám. Školení se věnují taktické pomoci s volební kampaní, zaměřit se lze i na strategickou komunikaci politiků po zvolení do funkce."

Petr Lesenský, CEO Lesensky.cz

Politické komunikaci se věnujeme dlouhodobě. Spolupracujeme na kampaních pro zástupce obcí, měst, krajů i celostátní politiky. Zabýváme se též společensky odpovědnými projekty, které úzce souvisí se zapojením politické reprezentace.

Nedávno jsme například pomáhali Jihomoravskému kraji s kampaní „Udělej tečku za koronavirem“. Dlouhodobě aktivní jsme také ve školení veřejné správy, pravidelně pořádáme workshopy pro starosty na RHK Brno.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme nejvhodnější nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram

Kontakt

Spojte se
s námi!

Využijte sílu konceptu PR 360®. Společně s vámi vytvoříme nový skvělý web, který podpoří váš brand i byznys.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram