E-mail marketing

Pokračovat

Co je to e-mail marketing

E-mail marketing se zabývá rozesíláním komerčních i nekomerčních zpráv na vybraný seznam e-mailových adres. Poskytuje možnost přímého oslovení cílové skupiny a díky tomu pomáhá vytvořit a posilovat vazby se zákazníky či partnery. Využívá se také k aktivní propagaci služeb či produktů.

E-mail marketing je nástroj direct marketingu a velmi často je také součástí obsahové strategie (content marketingu).

Cíle e-mail kampaní

Přímé zasílání zpráv do e-mailu hraje významnou roli při rozšiřování povědomí o značce, jejích službách a produktech. Prostřednictvím e-mail marketingu je možné informovat o aktuálních událostech, budovat komunitu kolem brandu či aktivně podpořit prodej a zajistit poprodejní vztahy se zákazníky.
 


Obsah a příjemci e-mail kampaně

Efektivitu direct mailingu výrazně ovlivňuje výběr adresátů sdělení a jeho obsah. V dnešní době e-mail marketing upouští od hromadného zasílání univerzálních zpráv a staví na segmentaci cílové skupiny, personalizované komunikaci a hodnotném obsahu.

Z hlediska obsahu mohou mít e-mailové kampaně různé podoby:

  1. Uvítací e-maily – Slouží k uvítání zákazníka, který se registroval k odebírání newsletterů nebo se stal registrovaným zákazníkem či členem nějakého klubu.
  2. Newsletter – Patří mezi základní nástroje e-mail marketingu. Slouží k udržení kontaktu se zákazníkem a podpoře prodejů. Obsahuje zajímavé novinky, aktualizace či prodejní akce. Bývá rozesílán s pravidelnou periodicitou (denně až kvartálně).
  3. Transakční e-maily – Informují příjemce o stavu nějakého procesu. Může se jednat například o změnu stavu objednávek, potvrzení transakce či informace o logistice objednané zásilky. Tyto e-maily jsou zpravidla rozesílány automaticky a mají formu šablony.
  4. E-maily ke speciální příležitosti nebo nabídce – Obsahují jednorázovou nabídku nebo se vztahují k unikátní události (například narozeniny adresáta). Jejich obsah i platnost jsou časově omezené.
  5. Aktivační a reaktivační e-maily – Slouží jako výzva k zapojení nebo reaktivaci zákazníka. Jejich cílem primárně není, aby zákazník nakoupil. Mohou zákazníka motivovat k odběru dalších e-mailů, k účasti v průzkumech, poskytnutí hodnocení a zpětné vazby. Mohou také vybízet k návratu k procesu, který adresát nedokončil (opuštění košíku, nedokončení registrace).

Databáze kontaktů

Součástí správně vedeného e-mail marketingu je pečlivě budovaná databáze kontaktů v souladu se zásadami GDPR.

Seznam lidí, kteří chtějí dostávat informace o vaší společnosti, lze sbírat různými cestami. Seznam lze rozšiřovat například registrací kontaktního formuláře pro odběr zpráv, sběrem kontaktů v rámci prodejního procesu či skrze projevení zájmu o různé informace a bonusy.

Vyhodnocování e-mail marketingu

Pravidelné vyhodnocování kampaní slouží ke zhodnocení jejich efektivity a také optimalizaci obsahu e-mailu, rozesílacího systému či cílových skupin. Existuje mnoho metrik, podle nichž je možné úspěšnost e-mail marketingu měřit. Pro zvýšení konverzí je vhodné realizovat A/B testy direct mailů.

Základní parametry měření úspěšnosti:

  • Míra otevření (open rate): Poměr lidí, kteří si reálně otevřeli zprávu, ve srovnání s celkovým počtem odeslaných e-mailů.
  • Míra prokliků (click through rate): Poměr lidí, kteří klikli na odkazy v e-mailu, ve srovnání s těmi, kteří zprávu pouze otevřeli.
  • Konverzní poměr: Poměr lidí, kteří zakoupili produkt nebo službu přímo proklikem e-mailu.
  • Bounce rate: Poměr nedoručitelných a vrácených e-mailů.
  • Míra odhlášení (opt-out rate): Procento odběratelů, kteří se odhlásí z konkrétní kampaně nebo za určité časové období.

Efektivitu e-mail marketingu lze také měřit zhodnocením kvality návštěv, které z e-mailů na webovou stránku přišly. Z tohoto pohledu se například hodnotí, jak dlouho návštěvník příchozí z newsletteru zůstal na cílové stránce, kolik dalších stránek navštívil nebo zda provedl konverzi.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram