E-mail marketing

Pokračovat

Čoje to e-mail marketing

E-mailový marketing sa zaoberá zasielaním komerčných a nekomerčných správ na vybraný zoznam e-mailových adries. Poskytuje príležitosť priamo osloviť cieľovú skupinu a pomáha tak vytvárať a posilňovať väzby so zákazníkmi alebo partnermi. Používa sa aj na aktívnu propagáciu služieb alebo produktov.

E-mail marketing je nástroj direct marketingu a veľmi často je tiež súčasťou obsahovej stratégie (content marketingu).

Ciele e-mail kampaní

Priame zasielanie e-mailových správ zohráva dôležitú úlohu pri rozširovaní povedomia o značke, jej službách a produktoch. Prostredníctvom e-mailového marketingu je možné informovať o aktuálnych udalostiach, budovať komunitu okolo značky alebo aktívne podporovať predaj a zabezpečovať vzťahy so zákazníkmi po realizovaní predaja.


Obsah a príjemcovia e-mailovej kampane

Efektivitu direct mailu výrazne ovplyvňuje výber príjemcov a obsah správy. V súčasnosti sa e-mailový marketing odkláňa od hromadného zasielania univerzálnych správ a je založený na segmentácii cieľových skupín, personalizovanej komunikácii a hodnotnom obsahu.

Z hľadiska obsahu môžu mať e-mailové kampane rôzne formy:

  1. Uvítacie e-maily - slúžia na privítanie zákazníka, ktorý sa prihlásil na odber noviniek alebo sa stal registrovaným zákazníkom či členom nejakého klubu.
  2. Newsletter - Je to jeden zo základných nástrojov e-mailového marketingu. Slúži na udržiavanie kontaktu so zákazníkom a podporu predaja. Obsahuje zaujímavé novinky, aktualizácie alebo predajné akcie. Zasiela sa pravidelne (denne až štvrťročne).
  3. Transakčné e-maily - informujú príjemcu o stave procesu. Môže ísť napríklad o zmenu stavu objednávky, potvrdenie transakcie alebo informácie o logistike objednanej zásielky. Tieto e-maily sa zvyčajne odosielajú automaticky a majú podobu šablóny.
  4. E-maily pri špeciálnych príležitostiach alebo ponukách - obsahujú jednorazovú ponuku alebo sa vzťahujú na jedinečnú udalosť (napríklad narodeniny príjemcu). Ich obsah a platnosť sú časovo obmedzené.
  5. Aktivačné a reaktivačné e-maily - slúžia ako výzva na zapojenie alebo reaktiváciu zákazníka. Ich hlavným cieľom nie je prinútiť zákazníka nakúpiť. Môžu motivovať zákazníka, aby sa prihlásil na odber ďalších e-mailov, zúčastnil sa prieskumov, poskytol hodnotenie a spätnú väzbu. Môžu tiež podporovať návrat k procesu, ktorý príjemca nedokončil (opustenie košíka, nedokončenie registrácie).

Databáza kontaktov

Súčasťou správne riadeného e-mailového marketingu je starostlivo vytvorená databáza kontaktov v súlade so zásadami GDPR.

Zoznam ľudí, ktorí chcú dostávať informácie o vašej spoločnosti, možno zhromažďovať rôznymi spôsobmi. Zoznam možno rozšíriť napríklad registráciou kontaktného formulára na odber správ, zhromažďovaním kontaktov v rámci procesu predaja alebo vyjadrením záujmu o rôzne informácie a bonusy.

Vyhodnotenie e-mail marketingu

Pravidelné vyhodnocovanie kampaní slúži na posúdenie ich efektívnosti a tiež na optimalizáciu obsahu e-mailu, systému odosielania alebo cieľových skupín. Existuje viacero metrík, podľa ktorých možno merať úspešnosť e-mailového marketingu. Na zvýšenie konverzií je vhodné vykonávať A/B testy direct mailu.

Základné parametre merania úspešnosti:

  • Miera otvorenia (open rate): Pomer počtu ľudí, ktorí správu skutočne otvorili, k celkovému počtu odoslaných e-mailov.
  • Miera preklikov (click through rate): Pomer ľudí, ktorí klikli na odkazy v e-maile, v porovnaní s tými, ktorí správu iba otvorili.
  • Konverzný pomer: Podiel ľudí, ktorí si zakúpili produkt alebo službu priamo kliknutím na e-mail.
  • Bounce rate: Pomer nedoručiteľných e-mailov a vrátených e-mailov.
  • Miera odhlásenia (opt-out rate): Percento odberateľov, ktorí sa odhlásili z konkrétnej kampane alebo za určité časové obdobie.

Účinnosť e-mailového marketingu možno merať aj vyhodnotením kvality návštev, ktoré prišli na webové stránky z e-mailov. Z tohto pohľadu sa napríklad vyhodnocuje, ako dlho sa návštevník, ktorý sa na stránku dostal prostredníctvom newslettera, zdržal na cieľovej stránke, koľko ďalších stránok navštívil alebo či uskutočnil konverziu.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram foto