Briefing | Brífing

Pokračovat

Čo je to brífing?

Briefing (brífing) je krátke a stručné stretnutie s novinármi. Patrí k nástrojom public relations. Cieľom brífingu je v čo najkratšom čase informovať médiá o dôležitom oznámení.

Rozdiel medzi brífingom a tlačovou konferenciou

Brífing sa od tlačovej konferencie líši tým, že jeho príprava a trvanie sú kratšie. Najčastejšie sa koná v súvislosti s výsledkami stretnutia, keď príslušná osoba alebo inštitúcia rýchlo informuje o výsledkoch a nových skutočnostiach. Brífing je menej formálne podujatie ako tlačová konferencia.

Podstata brífingu

Brífing sa neplánuje vopred, často sa zvoláva v krátkom čase, a to aj v teréne. V dôsledku toho môže byť určený len pre niektorých novinárov, napríklad tých, ktorí sú blízko miesta konania. V niektorých prípadoch nie je možné klásť otázky a aktéri len oznámia hlavné informácie (napríklad v krízovej komunikácii).

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s public relations?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram