jak-mit-komunikaci-pred-volbami-pod-kontrolou-prednaska-pr-akademie-cerven-2018

Uspořádali jsme první konferenci PR Akademie. Tématem byla předvolební komunikace

Profile picture for user Veronika Duchoňová
Veronika Duchoňová
23. 6. 2018

Čtvrtek patřil na půdě Regionální hospodářské komory, jednoho z klientů naší agentury, první konferenci z projektu PR akademie. Akci jsme věnovali PR a marketingové komunikaci před volbami. Přes třicet odborníků z řad starostů, zastupitelů i PR specialistů politických stran si poslechlo rady a názory pěti řečníků vztahující se ke komunikačnímu plánu, GDPR, správě sociálních sítí či návodu, jak před volbami efektivně komunikovat s novináři.

Konferenci zahájil obchodní ředitel naší agentury Roman Kučera. Ten vyzdvihl především nutnost důkladné přípravy několikaměsíčního (nejlépe ročního) komunikačního plánu, který obsahuje odpovědi na otázky, co komunikujeme. Roman doporučil zapsat si témata na papír, připsat k nim svůj názor a poté sestavit návrh, jakými kanály, a především jakým cílovým skupinám sdělení doručovat.

V bloku věnovaném marketingu se apelovalo i na důležitost často opomíjené SWOT analýzy, jež pomáhá získat prvotní přehled o tématech, či komunikačního modelu AIDA(S). Ten pro změnu ukazuje, jak důležité je během plánování kampaně postupovat systematicky. Tento postup obvykle začíná získáním pozornosti voličů, pokračuje vyvoláním jejich zájmu o subjektem nabízená řešení a končí pak zajištěním voličské podpory.

Podstatné přitom je projít procesem skutečně od začátku a nesoustředit se jen na zajištění dostatečného množství hlasů, jakkoliv se to zdá být nejdůležitější. V části věnované nástrojům pro politickou komunikaci vyzdvihl Kučera především PR a sociální sítě jako nejzajímavější kanály.

Poté dostal prostor Filip Hrůza z Institutu veřejné správy při Ekonomické fakultě Masarykovy univerzity. Ten se věnoval právě sociálním sítím, a to zejména podrobnému představení výsledků výzkumu, který Institut ve spolupráci s naší agenturou provedl před několika týdny. Jeho cílem bylo zmapovat komunikaci měst a obcí s fanoušky na sociálních sítích. Hrůza představil kromě hodnotících parametrů výzkumu také časy, v nichž jsou fanoušci subjektů nejaktivnější, nebo témata, o něž je mezi nimi běžně největší zájem.

Další blok prezentace se věnoval PR komunikaci s médii v předvolebním období a provázel jím přímo náš CEO Petr Lesenský. Ten hned na začátku zdůraznil nutnost určení nosného tématu a tematického plánu pro mediální komunikaci nejméně na dva měsíce dopředu.

„Hlavní téma je potřeba rozdělit na podtémata, ta zasadit do aktuálního kontextu a tlumočit je novinářům, kteří se daným tématem skutečně zabývají. Materiál musíte zpracovat právě s ohledem na médium, v němž by měl být publikován,“ poradil Lesenský.

Následující tematický blok patřil aktuálnímu tématu GDPR. Třetí řečník Michal Kubín se v marketingu pohybuje více než 10 let a věnuje se implementaci směrnice do praxe. Svou přednáškovou část odstartoval upozorněním na paradoxní nadužívání souhlasu se zpracováním osobních údajů a připomněl, že souhlas by měl být vyžadován jen tam, kde k tomu existuje zákonný důvod. Kromě toho popsal praktické ukázky aplikace GDPR ve státní správě, a to například při využití fotografií z událostí, jež město či obec pořádá.

 

Předposlední část konference se opět věnovala sociálním sítím a čtvrtý řečník Martin Šilar z agentury Influencer.cz ji odstartoval citátem Avinashe Kaushika: „Sociální sítě jsou jako sex teenagerů. Všichni ho chtějí dělat, nikdo neví jak na to, a všichni jsou potom zklamaní, že to nedopadlo tak, jak si představovali.“ Šilar proto pojal svůj příspěvek jako soubor doporučení, jakým způsobem na sítích komunikovat. Své tipy shrnul do 25 bodů, jichž je dobré se v komunikaci držet, a připojil ukázky povedených kampaní z profilů soukromých společností i veřejnoprávních subjektů.

Poslední příspěvek si vzal na starost marketingový manažer Jenda Perla, jenž se od roku 2007 specializuje na marketing sociálních sítí. V současné době pracuje na vývoji systému, který monitoruje zmínky o stránkách subjektů na cizích profilech Facebooku i mimo něj. Perla mluvil především o nutnosti sledovat, zda a jakým způsobem se o obcích a městech mluví v prostoru, který oni sami běžně nesledují, například na profilech jiných politických stran a hnutí.

Ještě jednou děkujeme všem řečníkům i zúčastněným a těšíme se na viděnou na dalších konferencích či přednáškách na půdě Regionální hospodářské komory.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme nejvhodnější nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram