Direct marketing

Pokračovat

Čo je to direct marketing?

Direct marketing je typ marketingovej komunikácie, ktorá oslovuje konkrétne osoby (klientov, zákazníkov atď.) osobne, priamo a cielene. Je to cielená forma propagácie značky a spája ju s jej súčasnými aj potenciálnymi zákazníkmi. Pri direct marketingu sa komunikácia uskutočňuje priamo a bez účasti tretej strany, ako sú médiá.

Priamy marketing je neverejný, pretože správa je zvyčajne určená konkrétnej osobe alebo cieľovej skupine.

Ciele direct marketingu

Cieľom priameho marketingu je prinútiť publikum konať. Súčasťou komunikačných nástrojov sú preto aj výzvy Call to Action (CTA). Akcia nemusí znamenať len nákup tovaru alebo služieb, ale aj iné činnosti.

Najčastejšie ciele priameho marketingu:

 • uskutočnenie nákupu;
 • navštívenie webovej stránky;
 • vyžiadanie cenovej ponuky alebo ďalších informácií;
 • poskytnutie kontaktných údajov;
 • zapojenie sa;
 • poskytnutie spätnej väzby.

Nástroje direct marketingu

Priamy marketing možno realizovať online aj offline. Najbežnejšie nástroje priameho marketingu sú:

 • katalógy, brožúry, letáky;
 • listy;
 • e-maily, newslettre;
 • online chat a push notifikácie;
 • telemarketing;
 • SMS (textové správy);
 • podomový predaj.

Výhody direct marketingu

Základnou črtou direct marketingu je možnosť efektívneho zacielenia. Ak spoločnosť propaguje svoju ponuku celému publiku, riskuje zbytočné náklady na kampaň. Na druhej strane, pri využívaní priameho marketingu je možné využiť segmentáciu publika a zefektívniť tak marketingové výdavky.

Zákaznícku základňu možno rozdeliť do malých skupín s určitými spoločnými charakteristikami, medzi ktoré patria napríklad vek, pohlavie, povolanie, bydlisko, záujmy, potreby a príjem. To umožňuje vytvárať vysoko personalizované ponuky, ktoré sú relevantné pre každý segment.

Ďalším špecifikom priameho marketingu je možnosť sledovať reakcie zákazníkov. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť úspešnosť vybranej stratégie a zistiť, ktoré kampane fungujú pre danú značku alebo segment.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram