Strategické PR pre Repromedu header
Doba realizácie
24 mesiacov
2021

Strategické PR pre Repromedu

Pre reprodukčnú kliniku sme navrhli strategickú PR komunikáciu, vďaka ktorej sa dostala do povedomia médií aj odborníkov. Počas ročnej spolupráce sme pre nášho klienta zabezpečili viac ako 160 zmienok a status experta.

Pokračovat

Reprodukčná klinika Repromeda

Repromeda je klinika reprodukčnej medicíny a centrum preimplantačného genetického testovania s vyše dvadsaťročnou históriou, pobočky má v Brne a Ostrave. Centrum asistovanej reprodukcie spoločne vlastnia a riadia generálna riaditeľka MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., a primár MUDr. Jan Veselý, CSc., obaja špičkoví odborníci v oblasti reprodukčného zdravia.

Zadanie klienta a naša úloha

Klient sa na nás obrátil so záujmom o edukáciu čitateľov v oblasti reprodukčného zdravia a budovania media relations. Naším cieľom bolo zvýšiť povedomie redakcií o našom klientovi ako o expertovi, na ktorého sa môžu kedykoľvek obrátiť ako na odborný, relevantný, zároveň však zrozumiteľný zdroj informácií.

S klinikou Repromeda na tejto úlohe spolupracujeme už takmer 3 roky.

Realizačný tím:

 • PR & Media Manager
  Lesensky.cz:
  Anna Kraus
 • PR a marketingová
  riaditeľka Repromeda:
  Tereza Agáta Jičínská
 • Asistent marketingu
  Repromeda:​​​​​
  Lucie Sedláčková
 • Generálna riaditeľka
  Repromeda:​​​​​
  ​​MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.
Repromeda pozadie
Repromeda foto

Stratégia: Expertka ako líder v oblasti reprodukčného zdravia

Generálna riaditeľka kliniky Repromeda Kateřina Veselá patrí v oblasti reprodukčnej medicíny a preimplantačnej genetiky medzi svetovo uznávaných odborníkov. Pre kliniku je prioritou vysoká odbornosť všetkých členov tímu.

Vzhľadom na úzku špecializáciu doktorky Veselej sme klientovi odporučili strategické budovanie mediálneho povedomia nielen o klinike, ale aj o jej riaditeľke. Tomu sme prispôsobili tematický plán, ktorý pracuje s brandom kliniky aj odbornou garanciou doktorky Veselej.

Repromeda Kateřina Veselá

Plán: Citlivý prístup k intímnym témam

Klinika dlhodobo kladie dôraz na diskrétnosť, ľudskosť, ústretovosť, ale aj iné aspekty, ktoré môžu pacientom spríjemniť a uľahčiť liečbu, ktorá je náročná nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Neschopnosť prirodzene počať je veľmi intímna téma, preto musí byť súčasťou komunikačného plánu empatia a citlivé vyjadrovacie prostriedky.

S Repromedou sme sa preto dohodli, že budeme tému reprodukcie vo vzťahu k médiám aj verejnosti komunikovať mimoriadne citlivým spôsobom. Médiám sprostredkúvame informácie v spolupráci s klientom otvorene a profesionálne, zároveň však zrozumiteľne, aby nedošlo k ich dezinterpretácii.

Klinika Repromeda

Taktika: Rady, tipy a komentáre lekárky

Ako základný nástroj komunikácie s redakciami sme zvolili lifestylové materiály a komentáre lekárky.

Lifestylové materiály sú určené širokej základni médií a čitateľom a slúžia na pútavý opis problematiky týkajúcej sa plodnosti, umelého oplodnenia či genetiky.

Ako efektívny nástroj komunikácie s odbornými médiami či redakciami, ktoré sa venujú zdraviu, sa nám osvedčili komentáre lekárky. V nich problematiku riešime podrobnejšie a pre médiá sú výborným zdrojom odborných citácií.

Rady, tipy a komentáře lékařky Repromeda

Bonus: Monitoring mediálneho obrazu

Aktívnu komunikáciu sme v mediálnom pláne doplnili priebežným monitoringom mediálneho obrazu reprodukčnej medicíny. Okrem značky Repromeda sledujeme aj ďalšie výrazy súvisiace s odborom.

Vďaka tomu máme prehľad o aktuálnych témach a okamžite vieme, ak sa v médiách objavia dezinformácie alebo bulvarizované kauzy týkajúce sa oblasti reprodukčnej medicíny. Klinika Repromeda tak môže okamžite reagovať, uviesť ich na pravú mieru a pôsobiť ako strážca kultivovanej a vecne správnej diskusie o reprodukčnom zdraví.

Repromeda wordcloud

Výsledky & hodnotenia

Počas našej dlhodobej spolupráce sa nám podarilo pre kliniku Repromeda zabezpečiť množstvo mediálnych výstupov od relácie Dobré ráno cez spravodajstvo na ČT24 až po pravidelnú spoluprácu s obľúbeným českým časopisom Miminko. Len za minulý rok sme zaznamenali 160 zmienok.

Klinika Repromeda aj jej riaditeľka Kateřina Veselá sa odvtedy na mediálnej scéne etablovali ako spoľahlivý zdroj zaujímavých a relevantných informácií. Redaktori sa na nás pravidelne obracajú so žiadosťou o vyjadrenie, takmer každý mesiac registrujeme žiadosť o minimálne jednu citáciu, ktorú si vyžiadajú nad rámec tém, ktoré im ponúkame.

Mockup zmienky Repromeda

Mediálne zmienky

Mediální zmínka Repromeda 4
Mediální zmínka Repromeda 1
Mediální zmínka Repromeda 2
Mediální zmínka Repromeda 3
Mediální zmínka Repromeda 5