Fotografie ze semináře PR Akademie

Seminář PR Akademie se zaplnil hned v prvním termínu

Profile picture for user Veronika Duchoňová
Veronika Duchoňová
25. 5. 2018

Ve čtvrtek 24. května se na půdě Regionální Hospodářské komory Brno konala první akce našeho projektu PR Akademie. Jejím tématem byly nejčastější chyby v PR a marketingu. Seminář ukázal všem účastníkům celou řadu správných i chybných řešení z praxe. Zároveň jim na konceptu PR 360® demonstroval, jak v PR a marketingu vybrat a využít ty nejefektivnější nástroje.

Celý seminář byl rozdělen do tří hlavních bloků. Úvodního slova se chopil CEO naší agentury Petr Lesenský, aby účastníkům představil vizi důkladného propojení PR a marketingu. „Všechny tři bloky jsme nejprve teoreticky uvedli a následně tyto znalosti doplnili poznatky z praxe. Kromě pozitivních příkladů jsme se snažili poukázat i na chyby v PR a marketingu, které mohou poškodit zisk i dobré jméno firem,“  dodal ředitel agentury.

První část byla věnována analýze a plánování. Marketingový expert Roman Kučera v ní nejprve nastínil teoretické základy integrované komunikace. Velká část bloku byla věnována také marketingové analýze a jejímu významu. Podle publika byl nejzajímavější pasáží k tématu samotný závěr, ve kterém si účastníci mohli prostudovat reálné příklady analýz a rozšířit si své znalosti o jejich využití pro další plánování.

Po krátké přestávce se seminář stočil k tématu brandu a strategie. Prostor byl věnován nejprve investicím, ať už do klasických marketingových nástrojů, public relations nebo firemního webu. Posluchači se dozvěděli, jak velkou část zdrojů do těchto aktivit vložit a zda u nich zohledňovat i makroekonomické faktory. Závěr druhého bloku pak patřil největším chybám globálních značek z hlediska marketingu a případné krizové komunikaci, která po těchto chybách následovala.

 

Třetí část se zaměřila na komunikaci směrem k médiím. Spolu s představením základních kroků k oslovení novinářů zmínil Petr Lesenský vždy i nejčastější chyby, kterých je možné se dopustit při komunikaci s médii. Svůj blok nakonec zakončil v pozitivním duchu – přehlídkou nejúspěšnějších PR kampaní v tuzemském prostředí, které se uchází o Českou cenu za PR.

Závěr školení byl pak věnován konkrétním marketingovým nástrojům. Na přetřes přišla kritéria kvalitního firemního webu a s ním souvisejícího content marketingu, plusy i rizika sociálních sítí či zajímavé tipy pro direct mailing a PPC kampaně.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat Regionální hospodářské komoře Brno za spolupráci a všem účastníkům semináře za hojnou účast. Těšíme se na viděnou na dalších kurzech!

Termíny kurzů PR Akademie

 

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme nejvhodnější nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram

Kontakt

Spojte se
s námi!

Využijte sílu konceptu PR 360®. Společně s vámi vytvoříme nový skvělý web, který podpoří váš brand i byznys.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram