Setkání PR Network ve Vídni

Půlrok členství v mezinárodní síti PR Network: Od prvního setkání k nové inspiraci a příležitostem

Profile picture for user Veronika Duchoňová
Veronika Duchoňová
11. 11. 2019

Jedním z klíčových atributů v rámci PR je sledování aktuálních trendů a posouvání oboru kupředu. Výraznou roli v tom hraje zejména sdružování PR agentur a jejich vzájemná kooperace. Poměrně standardní je spolupráce na národní úrovni, kvalitní nadstavbu však představuje až členství v mezinárodních sítích PR agentur. Mezinárodních sítí, organizací a spolků zaměřených na public relations existuje hodně a zorientovat se v nich je relativně složité.

Když jsme vstup do některé z těchto sítí zvažovali, bylo pro nás klíčovým kritériem, aby nešlo jen o logo umístěné na webu. Chtěli jsme, aby agentury reálně spolupracovaly na konkrétních projektech, opravdu si předávaly znalosti, a hlavně se pravidelně setkávaly. Nakonec jsme zvolili partnertství s Public Relations Network (PRN).

Že byl vstup do PRN správnou volbou, nám ukázal již první meeting ve Vídni. Na akci se sjeli zástupci PR agentur z několika kontinentů, nově jsme tak měli možnost s nimi formálně i neformálně sdílet informace o tom, jaké jsou rozdílnosti i shodné přístupy v řešení PR kampaní v různých částech světa.

Setkání našeho týmu s kolegy z PR agentur ve Vídni
Pracovní část setkání ve Vídni

Z hlediska aktuálních trendů jsme se zároveň shodli v tom, že klienti již nevyžadují pouze media relations, ale mají zájem o integrované kampaně, poradenství a krizovou komunikaci. Díky vzájemnému sdílení zkušeností z jednotlivých trhů jsme tak mohli začít přemýšlet o našich službách v novém kontextu než doposud a zároveň si potvrdit, že jdeme správným směrem. Už počáteční zpětná vazba ze zahraničí pro nás měla význam.

První spolupráce s partnerskými agenturami

Obzory jsme si rozšířili i v září, kdy jsme u nás v Brně přivítali kolegy z vídeňské agentury Milestones in Communication. Hlavní náplní tohoto setkání byl zejména nástroj Webmonitor, který rozšiřuje současné možnosti nejen z hlediska monitoringu médií, ale také sociálních sítí, blogů či diskuzních fór. Prakticky veškeré aktivity v rámci komunikace je tak možné sledovat v reálném čase, což naše agentura může využít například pro potřeby krizové komunikace. Interně pro nás bylo zajímavé porovnat jak funkce, tak i uživatelské prostředí Webmonitoru s českými nástroji.

Přestože jsme součástí PRN krátce, měli jsme již možnost podílet se společně s německou agenturou Sympra na medializaci aktivit jedné mezinárodní technologické společnosti na českém trhu a zpracovat také následný monitoring médií.

Zaujala nás rovněž myšlenka vzájemných výměnných stáží, protože právě ve sdílení know-how a best practices v oboru vidíme obrovský potenciál – ať už pro náš studentský projekt PR Gang, nebo pro interní vzdělávání accountů agentury.

Mezinárodní kampaně pro klienty

Strategicky největší výhodou sítě je pro nás možnost nabídnout našim klientům mezinárodní přesah PR kampaní. Už v minulosti se na nás s tímto požadavkem někteří obraceli, v posledním roce je však zájem z jejich strany ještě intenzivnější. Díky vzájemné spolupráci s dalšími agenturami můžeme nabídnout, a hlavně garantovat profesionální přístup se znalostí specifik a rozdílností jednotlivých trhů.

Doposud jsme dokonce odmítali účast ve výběrových řízeních, jejichž zadáním byla podmínka zajistit PR s mezinárodním záběrem.

Přestože mezi naše klienty patří společnosti původem například ze Švédska, Německa, Francie nebo Polska, zahraniční kampaně jsme dosud realizovali spíše v menším měřítku. Nyní víme, že máme v PRN profesionální spojence a kolegy, na které se můžeme kdykoli obrátit i s velkým tendrem nebo objemnějším projektem.

Od našeho březnového vstupu do PRN se nám zkrátka již v několika ohledech potvrdilo, že toto rozhodnutí bylo správnou volbou. Už nyní se proto těšíme na další setkání PR agentur, které proběhne v únoru v Šanghaji.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme nejvhodnější nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram