Header případová studie Comax
Doba realizace
3 a půl měsíce
2023

Webové stránky pro Střechy Comax

Pro výrobce střešních krytin Střechy Comax jsme vytvořili komplexní redesign webových stránek, který zohledňuje technické požadavky, je přehledný, s jasnou strukturou a dobře se ovládá i na mobilních zařízeních.

  • Projektové vedení, UX: Jana Varnerová
  • Grafický design, UX: Ivan Kebeleš
  • 3D vizualizace: MadMenMedia
  • Backend: Jan Polzer
  • Frontend: Lukáš Polzer
  • Content: Střechy Comax + Jana Varnerová
Pokračovat

Střechy Comax

Střechy Comax jsou tradičním českým výrobcem plechových střešních krytin v Česku. Fungují pod vlastní značkou jako samostatná divize mateřské společnosti Metal Trade Comax.

Zadání klienta a naše role

Klient nás oslovil s požadavkem na redesign webu. Původní prezentace vznikala interně vlastními silami a ze současného pohledu nesplňovala kvalitativní ani technické standardy. Naším úkolem tak bylo navržení vhodného technického řešení, nové struktury, tvorba informační architektury, designu, konzultace k obsahu, kódování a následné testování.

Střechy COMAX
Webové stránky pro STŘECHY COMAX od LESENSKY.CZ
Video file

Výchozí situace

Střechy Comax patří mezi přední výrobce plechových střešních krytin v Česku. Maximálně akcentují kvalitu a nadstandardní portfolio navazujících služeb. Tomuto positioningu však původní webové stránky naprosto neodpovídaly. Kromě zastaralého designu se web během let stal málo přehledným, byl přehlcený informacemi a množstvím především technických textů. 

Hlavním cílem nového webu tak je akcent na jednoduchou a přehlednou strukturu prezentace produktů i služeb s důrazem na vizuální stránku a rychlou dohledatelnost požadovaných informací.

Výchozí stav boxy

Analýza

Cílovou skupinou webu jsou primárně B2B subjekty jako stavebniny, architekti a řemeslníci, pro které je důležitá možnost snadno si ověřit základní fakta o produktu, nalézt odpovídající dokumentaci nebo informace o dodacích lhůtách. Důležitým úkolem pro nás proto bylo efektivně utřídit dostupné informace o jednotlivých produktech a službách a navrhnout zcela nový způsob prezentace s ohledem na výraznou možnost variability základních produktů.

Na základě dat z Google Analytics i konzultací jsme věděli, že na webu zcela dominuje návštěvnost z mobilních zařízení, která se dlouhodobě pohybuje kolem 80 %. Veškeré další kroky proto bylo nutné nastavit tak, aby nové webové stránky v tomto směru maximálně naplňovaly uživatelská očekávání.

Analýza

Důraz na grafiku

Slabou stránkou původního webu byla nejen celková grafika a UX, ale také minimální akcent na vizuální formu prezentace jednotlivých produktů. 

Pro komunikaci má klient definované logo a barevnost, z nichž jsme při tvorbě grafiky vycházeli. Soustředili jsme se především na dvě klíčové věci:

  • posun vnímání značky od technicistního pojetí na kvalitu a image, abychom podpořili žádoucí vyznění brandové komunikace,
  • vizuální stránku prezentace produktů od náhledů až po výsledné realizace.
Důraz na grafiku

3D vizualizace a přesnost

Vznikla tak sada 3D vizualizací, které ukazují konkrétní produkty vyskládané do náhledové plochy. Ke každé vizualizaci lze snadno přiřadit výčet klíčových vlastností daného produktu. 3D motiv každého produktu se pak promítá i do dalších navigačních prvků napříč webem, jako jsou dlaždice. Miniatury náhledů jsme využili rovněž jako filtry pro třídění referenčních projektů. Celý web provází jemný linkovaný podkres, který evokuje falcovanou střešní krytinu. 

Vedle vizualizací web obsahuje také množství fotografií, ikon a nákresů. Všechny fotografie pocházejí ze zdrojů klienta, doplňkové grafické prvky vznikaly pro web na míru. Součástí prezentace každého produktu je i klíčová dokumentace, technické specifikace, barevné vzorníky, prezentace povrchových úprav nebo příslušenství. Velkou pozornost jsme věnovali atraktivitě prezentace referencí.

Ukázka 3D vizualizace

Struktura a UX

Návrh informační struktury vznikal pomocí nástroje Octopus.do, kompletní design a UX jsme navrhli v prostředí Figma. K oběma nástrojům měli kontinuálně přístup i zástupci klienta z marketingového a technického oddělení. Veškeré vizuální i obsahové korektury probíhaly přímo v prostředí obou nástrojů, odkud data ve fázi realizace postupně přebírali vývojáři a kodéři.

Klíčovým prvkem nové struktury bylo celkové zjednodušení webu a odstranění obsahových duplicit, zpřehlednění struktury a usnadnění dohledatelnosti důležitých informací, parametrů a dokumentů.

UX, struktura

Obsahové zajímavosti

Web je sice primárně určen pro segment B2B, ale přesto víme, že jej, byť v menší míře, navštěvují i koncoví zákazníci, kteří zde i aktivně poptávají. Pro tyto návštěvníky jsme vytvořili přehledný průvodce výběrem střechy, který zájemcům z řad spíše laické veřejnosti pomůže vydefinovat správně požadavky pro svůj projekt.

Společnost Střechy Comax také pořádá pravidelní odborná školení pro klempíře i odborné školy, připravili jsme tedy obsahovou část věnovanou právě jim s možností snadno se přihlásit na vybraný termín konkrétního typu školení.

průvodce výběrem vhodné střešní krytiny

Správa, poptávky a jazykové mutace

Nový web jsme doporučili postavit na platformě Drupal. Na přání klienta jsme jej propojili se stávajícím systémem managementu poptávek, který zohledňuje regionalitu jednotlivých obchodníků.

Střechy Comax působí i v Německu a Velké Británii. Ačkoli to nebylo předmětem projektu, věděli jsme, že klient brzy po dokončení české verze bude chtít další jazykové mutace. I proto jsme zvolili redakční systém Drupal s uživatelsky přívětivými nástroji pro správu jazykových verzí a integrovaným překladačem DeepL. Původní stránky řešily jazykové mutace na české doméně. Nový web je aktuálně k dispozici také v angličtině. Tato verze běží na samostatné doméně comaxroofs.co.uk, ale rozhraní pro správu obou jazyků je společné. To klientovi usnadňuje celkový management webu. Do budoucna se k angličtině připojí i němčina, opět na samostatné doméně. 

Poptávky, správa a mutace

Výsledky a hodnocení

Webové stránky pro Střechy Comax patří svým rozsahem mezi rozsáhlejší projekty. Přesto se nám nový web podařilo díky velmi dobré oboustranné spolupráci zrealizovat během pouhých tří a půl měsíce, včetně čtrnáctidenní vánoční pauzy.

Prakticky obratem po spuštění nového webu začala vznikat jeho plnohodnotná anglická mutace, kterou se včetně všech korektur podařilo spustit během dalších přibližně pěti týdnů. Klient je celkově velmi spokojen s administračním rozhraním a celkově snadnou a přívětivou obsluhou webu i maximálním posunem v celkové image. 

Výsledky a hodnocení

Ukázky webové stránky

Ukázka případové studie Comax
Ukázka případové studie Comax
Ukázka případové studie Comax
Ukázka případové studie Comax

Tvorba nového webu s agenturou Lesensky byla jedna velká radost. Nápady, kreativita a celková invence jejich týmu zasluhuje velkou poklonu. Důkazem toho je, že po dokončení české mutace webu jsme ihned zahájili spolupráci na mutaci anglické. Veškeré slíbené termíny byly splněny řádně a včas bez zbytečných okolků. Za naši divizi ještě jednou děkujeme za bezvadnou spolupráci!

Martin Hora, Marketingový specialista, METAL TRADE COMAX, a.s. – divize STŘECHY COMAX 

Kontakt

Spojte se
s námi!

Využijte sílu konceptu PR 360®. Společně s vámi vytvoříme nový skvělý web, který podpoří váš brand i byznys.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360