ruka zvoni na zvonek s nadpisem sex

Intimní témata nemusí být tabu. Jak jsme dělali PR kampaň pro sexshop Růžový slon

Některé obory by se mohly zdát pro PR komunikaci poměrně komplikované. Opak je však pravdou. Svědčí o tom naše letité budování PR a media relations pro značku Růžový slon, což je jeden z tuzemských prodejců erotických pomůcek. Byli jsme přesvědčeni, že bychom se neměli zastavit před žádným relevantním tématem. A odezva v médiích to jen potvrdila.

Růžový slon je obchod s erotickými pomůckami, který funguje na českém trhu od roku 2002. Prvním krokem jeho autorů byla kamenná prodejna v Havířově, ke které se přidal v roce 2008 také e-shop. V dnešní době má „Slon“ v oboru skvělé renomé, a to i díky naší kontinuální a propracované PR komunikaci. Tu jsme zahájili v roce 2015 a pokračovali s ní až do roku 2018. 

Výchozí bod: intimní téma není tabu

Za 4 roky se nám povedlo vyšvihnout sexshop jak mezi zákazníky, tak, což je obzvlášť důležité, i mezi novináři. Média si tak rychle navykla oslovovat majitele Růžového slona téměř ve všech případech, kdy se ve svých výstupech věnují tématům jako intimita, sex, sexuální praktiky, ale také třeba rodinné a milenecké vztahy nebo spotřební chování českých zákazníků.

Dosáhli jsme toho zejména eliminací ostychu. Nebáli jsme se začít komunikovat do médií témata, která by se mohla zdát jako lechtivá či třeba až příliš intimní. Partnerské vztahy jsme etablovali jako součást každodenního života, což nalezlo svůj ohlas v lifestylových titulech napříč českým mediálním trhem. Velmi rychle jsme se dostali jak do tištěných i on-line médií. Díky naší práci tak došlo k větší otevřenosti a kultivaci diskuze o erotických tématech v Česku.

Pečlivá práce s dalšími zdroji

Důležitým předpokladem této úspěšné PR kampaně byla také vhodně zvolená a zpracovaná témata. Soustředili jsme se u nich jak na produktovou komunikaci, tak na brand positioning klienta. Znamenalo to poměrně vyváženou kombinaci produktových materiálů a lifestylových článků věnovaných zajímavostem z oboru. Od spotřebitelských preferencí a statistik přes netradiční či praktické tipy.

ruzovy_slon_infografika_pripadova_studie_public_relations_lesenskycz

Nejzásadnějším prvkem komunikace však byla precizní práce s pozoruhodnými daty a čísly. Těmi jsme totiž dokázali uspokojit novináře i čtenáře. Bylo potřeba nabídnout jim opravdové libůstky. Ale kde je vzít? Samotný sexshop samozřejmě dokázal leccos nabídnout, ale nebyl bezednou studnicí.

V tomto případě se tedy osvědčila i velmi titěrná práce s celou řadou zahraničních zdrojů. V nich se dalo dohledat velké množství statisticky zpracovatelného materiálu, kterým jsme články obohacovali.

V úspěšné PR komunikaci pro obchod s erotickými pomůckami Růžový slon nám výrazně pomohla naše vlastní novinářská zkušenost. V průběhu 4 let realizace PR jsme maximálně vytěžili fakt, že známe novinářské prostředí i fungování redakcí. Usnadnilo nám to přístup k práci s tématy, rešeršování i přípravu konkrétních tematických plánů či textů samotných. 

Ve zmíněném období se nám tak podařilo pravidelně zviditelňovat klienta v TOP zpravodajských i lifestylových médiích zaměřených na různé cílové skupiny. Dělo se tak prostřednictvím článků nebo vyžádaných citací, které profilovaly Růžový slon jako úspěšný subjekt a autoritu v oboru, s přehledem o aktuálních trendech. Ročně se v médiích objevilo kolem 150 až 200 výstupů, v nichž byl Růžový slon zmíněn. 

ruzovy_slon_zasahy_pripadova_studie_public_relations_lesenskycz