Press trip

Pokračovat

Čo je to press trip a ako funguje?

Press trip je organizovaná novinárska cesta. Cieľom press tripu je oboznámiť novinárov s určitým fenoménom prostredníctvom exkurzie, poskytnúť im o ňom podrobné informácie a zabezpečiť jeho propagáciu. Press trip patrí medzi nástroje public relations a media relations.

 

PRESS TRIP SPÁJA INFORMATÍVNY ÚČEL PODUJATIA S POZITÍVNYM VNÍMANÍM A NETRADIČNÝMI ZÁŽITKAMI.

 

Okrem zvýšenia publicity tieto podujatia pomáhajú organizáciám prehĺbiť ich vzťahy s médiami. Novinári majú okrem získania faktických informácií aj možnosť vyskúšať si alebo zažiť fenomén prezentovaný na press tripe.

 

Príprava a priebeh press tripu

Organizácia press tripov je náročná a musia sa plánovať v dostatočnom predstihu. Pri príprave tlačových ciest treba brať do úvahy všetky aspekty:

  • cieľ podujatia a hlavné posolstvo
  • načasovanie a dramaturgia
  • aktéri, hostia, účinkujúci
  • novinári
  • doprava, priestory, ubytovanie, stravovanie
  • podrobný program podujatia

Ide o podujatie šité na mieru, ktoré je určené menšej skupine novinárov. Vydávajú sa na konkrétne miesto, kde ich sprevádzajú zástupcovia organizátora a poskytujú im informácie pre rozsiahlejšie výstupy reportážneho typu.

Prague mussel week Press trip ukázka

Press trip v praxi

Príkladom press tripu je naša práca pre Prague Mussel Week. V kampani sme skombinovali vzdelávacie a lifestylové PR s press tripom a VIP ochutnávkou pre médiá.

Prípadová štúdia: Prague Mussel Week

V rámci PR kampane sme pre food festival pripravili press trip do Holandska, domoviny mušlí. Okrem novinárov sa cesty zúčastnili aj foodblogeri. Médiá sa podrobne oboznámili so zberom, spracovaním a varením morských plodov. Vďaka tejto kampani festival navštívilo 13 tisíc návštevníkov a súviselo s ňou aj 60 zmienok v médiách.

Pozrite si kampaň

Destinácie a úhrada novinárskych ciest

Press trip môže zahŕňať napríklad exkurzie do výroby, prehliadky, testovanie výrobkov, ale aj rôzne voľnočasové aktivity. Novinári sú vždy hosťami na tlačovej ceste, takže náklady na celú cestu hradí organizátor podujatia.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s public relations?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky