Plánování PR

Optimistický výhled pro PR agentury, příjmy podle APRA v budoucnu porostou

Profile picture for user Daniel Dvořák
Daniel Dvořák
19. 9. 2023

PR agentury mohou hledět do budoucna s větším optimismem. Podle výzkumu společnosti STEM/MARK, který si objednala Asociace public relations (APRA) čeká v letošním roce lepší výsledky zhruba šedesát procent PR agentur. 

Oproti roku 2021, který byl sužován covidem, energetickou krizí a nástupem vysoké inflace, se pomalu navracíme do normálu. Průzkum mezi agenturami ukázal, že sedmi z deseti agentur rostou příjmy a každé páté dokonce o více než dvacet procent oproti předchozímu roku. Ruku v ruce rostou i náklady, nicméně ve většině agentur pouze do výše deseti procent. 

Oproti předchozím rokům stagnovaly průměrné mzdy u vyšších manažerských pozic, naopak platový růst v průměru o zhruba deset procent zaznamenaly pozice account executive a account assistant. Jednalo se o reakci agentur na vývoj trhu a nutnosti zvýšit svoji atraktivitu jako zaměstnavatele i u zaměstnanců, kteří do oboru vstupují nově.

Nižší fluktuace, vyšší zájem o práci a homeoffice

Průměrná délka pracovního poměru se v agenturách zvýšila o dva měsíce (z 2,7 na 2,9 roku). Poklesla tak fluktuace zaměstnanců, v roce 2022 se vůbec netýkala 45 % agentur. Nejvíce se snížila u pozice account executive, a to ze čtyřiceti dvou procent na osmnáct. Navíc platí, že zatímco v roce 2021 uvedlo 21 % agentur, že poptávka o práci klesla o více než dvacet procent, v roce 2022 tak velký pokles neuvedla žádná agentura.

Většina agentur si nemůže na nezájem o práci v agentuře stěžovat. Zatímco v roce 2021 každá druhá agentura uvedla jako největší bariéru při získávání talentů nezájem ze strany potenciálních zaměstnanců, v loňském roce už to bylo pouze  agentur. Naopak největší překážkou při náboru je očekávaná výše platu.

Zvýšily se také možnosti práce na homeoffice. U každé třetí agentury zaměstnanci mohou využít práci z domova kdykoli. A nezmění to pravděpodobně ani plánovaná novela zákoníku práce, která reguluje práci na dálku a agenturám přidá papírování.

Otevřenost vedení agentur je z hlediska práce z domova na velmi vysoké úrovni. Produktivita práce nijak neklesá, avšak pro zaměstnance je homeoffice vítaný a velmi oblíbený benefit. 

člen výkonné rady APRA Petr Lesenský

 

Sektory a služby

Agentury v dalším roce očekávají, že největší objem zakázek získají v oblastech průmysl a energetika (16 %), finanční trh a finanční služby (15 %) a technologie a IT (14 %). Potvrzuje se také, že již několik let roste zájem o kampaně spojené s tématem udržitelnosti.

Největší potenciál z oblastí PR vidí agentury stále v tradičních media relations. V loňském roce uvedlo tento segment jako motor růstu 63 procent agentur, letos to bylo už 73 procent. Velký nárůst nastal u vytváření multimediálního obsahu (z 5 % na 36 %). Naopak klesá poptávka po konzultacích (z 58 % na 41 %), nebo po PR službách pro HR (z 32 % na 14 %).

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme nejvhodnější nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram