Brno město

Marketingovou radu města Brna povede Jarošová s Lesenským

Profile picture for user Veronika Duchoňová
Veronika Duchoňová
2. 12. 2022

Zástupci města doplnění o odborníky z komerční sféry – tak vypadá složení nové Rady pro marketing města Brna. Odborná pracovní skupina, která se bude scházet každé dva měsíce, pomůže s definováním priorit, dlouhodobých cílů a tvorbou koncepčních dokumentů. Předsedkyní jmenovalo vedení města uvolněnou zastupitelku pro marketing Kateřinu Jarošovou, místopředsedou na základě nominace samotných marketérů Petra Lesenského.

Pokračovat v rámci poradenství ve spolupráci se soukromým sektorem a ještě ji posílit, tak lze interpretovat rozhodnutí radních, kterým zřídili Radu pro marketing města Brna a jmenovali její členy. Objevují se mezi nimi zástupci magistrátu, městských společností, akademického sektoru nebo Regionální hospodářské komory, většina ale reprezentuje komerční sféru.

Kombinace interních odborníků z veřejné správy s profesionály z byznysu by měla přispět především k maximální efektivitě marketingových aktivit města. Členové marketingové rady se budou na pravidelných zasedáních, která jsou v plánu 6× ročně, vyjadřovat k aktivitám města i dílčím projektům městských firem či příspěvkových organizací.
 

Nečekají nás lehké časy. bude potřeba každou investici do marketingu pečlivě promýšlet a vyhodnocovat. Mám radost, že se v marketingové radě povedlo poskládat tak silný a různorodý tým. Pro odborníky z veřejné správy chceme být partnerem, který vždy nabídne konkrétní zpětnou vazbu z praxe.

Petr Lesenský, místopředseda Marketingové rady


Předsedkyni doplní v nové třináctičlenné marketingové radě Čeněk Absolon, Alex Fiala, Jakub Geisler, Marek Hadra, Martin Horný, Filip Hrůza, Jakub Koudelka, Patrik Sýkora, Adam Šilhan, Adam Zbiejczuk, Tomáš Zindulka a Petr Lesenský, kterého sami marketéři navrhli jako místopředsedu rady.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme nejvhodnější nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram

Kontakt

Spojte se
s námi!

Využijte sílu konceptu PR 360®. Společně s vámi vytvoříme nový skvělý web, který podpoří váš brand i byznys.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram