Asociace PR (APRA) na shromáždění v Brně

APRA se v roce 2024 zaměří na akce, certifikaci, vzdělání i nové partnery

Profile picture for user Jana Pavelková
Jana Pavelková
7. 2. 2024

Asociace PR (APRA) uspořádala v lednu tradiční generální shromáždění, na kterém se před všemi členy hodnotí práce asociace a prezentují plány do budoucna. Za naši agenturu je už šest let členem vedení asociace Petr Lesenský, kterému do gesce nově přibyla oblast partnerství a přidruženého členství. 

„Ředitel asociace Marek Hlavica zdůraznil, že každá asociace je tak silná a pracovitá, jako jsou její členové. Mám radost, že jsem součástí výkonné rady, která táhne za jeden provaz a snaží se z APRA vytvořit silnou oporu pro naše členy a zajímavý produkt pro své pro své okolí,“ vysvětlil Petr Lesenský.

Mezi stěžejní oblasti, na které bude klást asociace důraz v roce 2024, jsou její eventy. Akce typu LEMUR nebo PR Mixéry jsou nejatraktivnější platformou pro networking. Asociace plánuje být rovněž aktivnější v oblasti vzdělávání. Postupně se rozšiřuje seznam škol, se kterými spolupracuje, a to včetně našeho PR Gangu, který je aktivní v Brně. Dolaďují se podmínky nové modernější certifikace našich členů a ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA) se plánují společné aktivity podporující naše obory

Jsem přesvědčený, že APRA má na trhu co nabídnout.

Petr Lesenský, majitel agentury Lesensky.cz

„Nově se ve výkonné radě zaměřuji na oblast přidruženého členství a partnerství. Minulý rok jsme díky posílenému sekretariátu výrazně zkvalitnili naše aktivity, což by první a nezbytný krok k tomu, abychom udělali naši asociaci zajímavou. Nyní máme kvalitní produkt, se kterým začneme systematicky oslovovat nové potenciální členy i partnery,“ doplnil Petr Lesenský.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu konceptu PR 360®. Vybereme nejvhodnější nástroje a společně s vámi vytvoříme efektivní a funkční strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram