Grafika v reklame

Pokračovat

Ako funguje grafika v reklame?

Grafika a vizuálna tvorba sú jedným zo základných vyjadrovacích prostriedkov v marketingovej komunikácii. Z výskumu vyplýva, že priemerný človek získava až 80 % informácií o okolitom svete zrakom. Vizuálna tvorba má preto v marketingu zásadný význam.

Úlohou vizuálov v marketingu sa zaoberá vizuálna marketingová komunikácia. Dá sa charakterizovať ako používanie obrázkov, grafiky, videí a vizuálnej tvorby na komunikáciu s cieľovou skupinou.

 

V POROVNANÍ S ČISTO TEXTOVOU SPRÁVOU JE VIZUÁLNY VNEM RÝCHLEJŠIE POCHOPITEĽNÝ A ĽAHŠIE VYVOLÁVA EMÓCIE A REAKCIE.

 

Grafika v marketingu

Grafika má v marketingových stratégiách osobitné postavenie. Medzi grafické práce, ktoré patria k dlhodobým aktivitám, možno zaradiť dizajn loga, dizajn značky, dizajn obalov, dizajn webových stránok a grafiku pre sociálne siete.

 

Dětský ječmen box malý grafický design teaser

Grafika marketingu

Ak spoločnosť dlhodobo používa grafické prvky na rôznych miestach a v rôznych typoch aplikácií, tak grafika zohráva významnú úlohu pri vytváraní vizuálneho štýlu značky alebo brandingu.

Prípadová štúdia: Detský Jačmeň

Prečítajte si o našej kampani pre Detský Jačmeň, v ktorej sa vizuály stali základom celej marketingovej komunikácie. Vďaka zaujímavému grafickému nápadu získal výrobok jedinečných maskotov, obaly, časopisy a videospoty.

Zobraziť kampaň

Grafika v reklame

Grafické prvky v reklamných správach môžu mať rôzne podoby. Najčastejšie sa grafika v reklame používa na online bannery, tlačovú a televíznu reklamu, plagáty, citylighty, billboardy alebo reklamné katalógy.

Grafika zohráva špecifickú úlohu v tlačovej reklame, kde môže mať podobu klasických inzerátov, ale aj rôznych vkladačiek, šablón alebo skladačiek.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s grafikou?

Môžeme vám pomôcť s grafikou, reklamou, tlačenými podkladmi a vizuálnou identitou. Stačí napísať a my sa vám ozveme.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky