předání výhry

Kampaň na posílení dětské imunity: Jak opakovaně oslovit rodiče s malými dětmi

Posilování imunity u dětí i dospělých je mediálně poměrně frekventovaným tématem. Při přípravě PR kampaně pro podporu doplňku stravy na imunitu jsme proto potřebovali zvolit co nejatraktivnější strategii. Chtěli jsme projekt, který osloví rodiče a do kterého by se mohly aktivně zapojit i děti. Přišli jsme tedy s výtvarnou soutěží pro mateřské školy, která se konala napříč celou Českou republikou. Zkombinovali jsme ji i s unikátním průzkumem, díky čemuž se nám podařilo opakovaně zasáhnout hlavní cílové skupiny.

Pro českou společnost Vegall Pharma, která nabízí doplňky stravy, jsme vytvořili projekt zacílený na děti předškolního věku a jejich rodiče. Cílem bylo zvýšit povědomí o přípravku Immun44 pro posílení imunity pro děti i dospělé. Právě sirup na zvýšení obranyschopnosti je nejnovějším přírůstkem do portfolia produktů společnosti Vegall Pharma. Ta se na českém trhu dlouhodobě specializuje na distribuci kvalitních doplňků stravy pro období ženského i mužského přechodu, posílení plodnosti u mužů nebo pro klidný průběh menstruace. Tyto produkty jsou u českých zákazníků dobře etablovány, proto měl klient zájem podpořit svou novinku Immun44. V rámci zadání jsme měli za úkol oslovit napřímo cílovou skupinu rodičů dětí v předškolním věku

Výtvarná soutěž zaujala stovky dětí

Samotnou kampaň jsme strategicky načasovali na období zvýšené nemocnosti u dětí. Jménem klienta jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro mateřské školy, v níž děti tvořily obrázky na téma: „Co dělám, když jsem nemocný“. Spolu se speciálními soutěžními výkresy, na nichž bylo logo firmy i samotný produkt, jsme do školek zaslali také vzorečky sirupů Immun44. Soutěže se zúčastnilo přes třicet mateřských škol a z nich pak několik stovek dětí z celé České republiky, což znamenalo zásah stovek rodin s dětmi napříč celým Českem. Mateřské školy soutěžily o hlavní výhru v hodnotě 10 000 Kč a hračku pro oceněného žáka. Využití výhry pak bylo ponecháno na zvážení ředitele školy.

Průzkum získal unikátní data

Součástí kampaně byl také průzkum mezi rodiči k tématu nemocnosti u dětí a způsobu posilování imunity. Získaná data jsme pak využili pro duhou část kampaně, v rámci které jsme médiím komunikovali zajímavé statistiky týkající se míry nemocnosti u dětí předškolního věku. Posloužil nám k tomu relevantní vzorek 447 respondentů. Zároveň díky průzkumu získala společnost Vegall Pharma konkrétní zpětnou vazbu ke svému produktu a míře využívání doplňků stravy u dětí.

Trojí efekt kampaně

Kampaň k propagaci produktu Immun44 zasáhla cílovou skupinu hned třikrát. Rodiče s dětmi jsme poprvé oslovili v rámci výtvarné soutěže mezi mateřskými školami. Podruhé jsme vyvolali zájem vyhlášením výsledků soutěže a vydáním tiskové zprávy z předávání ocenění. Pro zprávu se nám podařilo získat prostor jak v regionálním tisku, tak v online magazínech zaměřených na zdravý životní styl. V třetí části kampaně jsme do médií komunikovali výsledky průzkumu mezi rodiči dětí předškolního věku. Díky zajímavě prezentovaným datům jsme zasáhli klíčová média pro zvolenou cílovou skupinu: online magazín Maminka, tištěné časopisy Zdraví a Kondice a další relevantní tituly.

vegal_pharma_infografika_pripadova_studie_public_relations_lesenskycz