SOS Vesničky

SOS Dětské vesničky: Jak jsme dostali opomíjená témata k milionům čtenářů

Dělat PR pro neziskové organizace je jiné než dělat jej pro komerční subjekty. O tom jsme se přesvědčili v loňském roce, kdy jsme navázali spolupráci s SOS dětskými vesničkami. Stáli jsme před úkolem zpropagovat nejen činnost samotné organizace, která nabízí pomoc ohroženým dětem hned na několika úrovních, ale také otevřít debatu o vážném a dlouhodobém tématu ústavní péče v České republice. Při práci s médii jsme proto volili především individuální komunikaci prostřednictvím konkrétních příběhů klientů SOS dětských vesniček.

SOS dětské vesničky jsou neziskovou organizací s dlouholetou tradicí. Zaměřují se primárně na pomoc ohroženým dětem, které se nacházejí v aktuální nouzi. Portfolio služeb organizace je však velmi široké a zahrnuje jak pomoc malým dětem, tak i podporu pěstounů, rodin v kritické situaci nebo mladých dospělých.

Přáním SOS dětských vesniček není pouze informovat veřejnost o své činnosti a akcích, ale také zasáhnout do debaty o neutěšené situaci ohledně umisťování malých dětí do tří let do kojeneckých ústavů.

Česká republika je totiž jediná země ve střední Evropě, která pobyt nejmenších dětí v ústavech umožňuje. Vedení SOS dětských vesniček se tak dlouhodobě snaží upozorňovat na negativní následky, které může pobyt v ústavu na děti mít po celý jejich život.

Individuální komunikace jako klíč k úspěchu

Problematika ústavní péče v tuzemsku je velmi komplexní a ožehavá. Našim hlavním cílem proto bylo především rozpoutat diskuzi a ustanovit zástupce SOS dětských vesniček jako odborníky na danou problematiku. Chtěli jsme tak novinářům umožnit detailní vhled do fungování všech struktur organizace a prezentovat jim postoje SOS dětských vesniček. Jednotlivým redakcím jsme se proto vždy snažili nabídnout konkrétní příběh klientů SOS vesniček, který mohou uchopit a rozpracovat dle svého.

Příkladem mohou být Domy na půl cesty poskytující zázemí mladým dospělým, kteří vyšli z dětského domova a často nemají potřebné znalosti a zkušenosti k fungování v běžném životě. V důsledku toho poté někteří z nich končí dokonce na ulici, často se závislostí na návykových látkách. Pokrytí tohoto závažného tématu však bylo v médiích v podstatě nulové.

Novinářům jsme proto nabídli kromě zajímavých statistik a pohledu odborníků z SOS dětských vesniček i možnost návštěvy zařízení a rozhovor s vedoucí služby i s jedním z klientů. Díky tomu se podařilo téma otevřít v předních tištěných i online médiích s celkovým dosahem přes milion čtenářů.

sos_vesnicky_pripadova_studie_public_relations_lesenskycz

Stejný model jsme aplikovali i u dalších služeb SOS vesniček, díky čemuž jsme postupně oslovili stěžejní média, jako jsou Mladá fronta DNES, Česká televize, Televize Barrandov, Deník, Týden, Hospodářské noviny nebo aktuálně.cz. Pokryli jsme celou oblast působení SOS dětských vesniček, protože se jednotlivé příspěvky týkaly nejen služeb pro děti v okamžité nouzi, ale i těch pro pěstounské rodiny či mladé dospělé. Nespornou přidanou hodnotou naší práce je pak vyvolání diskuze na téma následků pobytu dětí v kojeneckých ústavech, ve kterém SOS dětské vesničky vystupují jako jeden z hlavních odborných hlasů pro zákaz umisťování dětí do těchto zařízení.